Hvad er proceduren for at blive registreret psykoterapeut?

Medlem af FaDP
For at du kan søge om at blive ”Reg. psykoterapeut” skal du være medlem af FaDP. Hvis du endnu ikke er medlem af FaDP, så starter du blot din ansøgning om Reg. Psykoterapeut med at udfylde en online ansøgning om optagelse som psykoterapeut via dette link

Behandling af ansøgning
Bestyrelsen behandler de indkomne ansøgninger og vurderer, om ansøgeren opfylder kriterierne, jf. FaDP’s krav til godkendelse, eller om yderligere uddannelse er påkrævet for at blive ”Reg. psykoterapeut”.

Skema til dokumentation på, at du opfylder kravene
Download følgende skema  (se under fanen ‘ansøgning’) og kryds af, at du opfylder alle kravene. Skemaet indscannes og sendes sammen med din ansøgning til FaDP´s optagelsesudvalg på Optagelse@fadp.dk.  

Afholdelse af kurser, så du kan blive ”Reg. psykoterapeut”
Opfylder du ikke alle kravene til at blive ”Reg. psykoterapeut”, kan du vælge at tage en række kurser (disse er på vej) og dernæst få et kursusbevis på, at du opfylder kravene. Tages kurset uden for FaDP-regi, vil det være en god idé at høre, om det pågældende kursus opfylder FaDP’s krav (kontakt optagelse@fadp.dk). Kursusbeskrivelse, datoer for afholdelse og tilmelding til kurser, der afholdes i FaDP-regi eller som FaDP har godkendt i forbindelse med ”Reg. psykoterapeut” finder du her. (Kursusbeskrivelse er på vej)

Mangelfulde ansøgninger
Hvis du endnu ikke opfylder muligheden for at opnå et medlemskab som Reg. Psykoterapeut, er du velkommen til at kontakte FaDP, så vi sammen kan finde en vej for dig.

Ansøgningsgebyr og kontingent
Her finder du diverse gebyrer og kontingenter.

Behandlingstid for ”Reg. psykoterapeut”-ansøgninger
Ansøgere vil modtage en skriftlig tilbagemelding inden for 8 uger. Såfremt FaDP ansøgere modtager en afvisning, vil de samtidig modtage en begrundelse.

Psykoterapeuter, godkendt af andre brancheforeninger 
Selv om du er godkendt af en anden brancheforening, der er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed (eller Sundhedsstyrelsen), og ønsker at blive medlem af FaDP, skal du stadig betale et ansøgningsgebyr,  da vi stiller højere krav til uddannede psykoterapeuters timetal, indhold af undervisningen mv. end mange af de ok øvrige brancheforeninger.

Dokumentation på, at du vedligeholder din registrering
Når du har et registreringsbevis udstedt af FaDP, forpligter du dig til at holde dig personligt og fagligt ajour inden for det psykoterapeutiske felt. Dette sker bl.a. via supervision, deltagelse i kurser, egenterapi, FaDP’s bestyrelses- og udvalgsarbejde, efteruddannelse mv. FaDP har udarbejdet et pointsystem, som vi vil bede dig benytte som ”Reg. psykoterapeut”, da dette skal bruges som dokumentation for, at du vedligeholder din registrering. Skemaet fremsendes til dig ifm. din ansøgning.

Vi anvender BetterDocs