Kompetenceprofil

Foreningen af Danske Psykoterapeuter er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, landets overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed, til at varetage registreringsordningen for psykoterapeuter. Dette indebærer, at såvel Reg-uddannelsen som den enkelte uddannede Reg-psykoterapeut opfylder en...

Kommunikation, Branding og Event

Mail: kommunikation@fadp.dk

 

Udvalgets fokus er:

 • At sikre at FaDP har en bred distributionsflade både i forhold til trykte magasiner og SOME.
 • At varetage den udadrettede kommunikation til foreningens medlemmer og andre interessenter, fx gennem magasinet Psykopress, foreningens hjemmeside, nyhedsbreve, annoncekampagner, messer, debatindlæg og pressemeddelelser etc. Kommunikation inddrager løbende formand, næstformand, bestyrelse og udvalg i denne proces.
 • Brande foreningen.
 • Brande REG-ordningen.
 • Brande medlemsmagasinet. Herunder annoncesalg og løsbladssalg.
 • Skabe opmærksomhed omkring generalforsamlingen.
 • Skabe opmærksomhed omkring bestyrelsens og udvalgenes arbejde.
 • Medvirke i forhold til afholdelse af events som fx netværksmøder, foredrag, kurser, supervisionsdage, Psykoterapiens Dag, foreningens fødselsdag, Folkemødet etc.
 • Varetage den praktiske del af generalforsamlingen.
 • Støtte og vejlede bestyrelse og udvalg i den udadrettede kommunikation.
 • Samarbejde med ad-hoc Videoudvalget.
 • Samarbejde med ekstern journalist, der kan hyres ind til specifikke opgaver.

Vi anvender BetterDocs