Uddannelsesevalueringsudvalg

Mail: evaluering@fadp.dk

 

Udvalgets fokus er:

  • At arbejde for en niveauvurdering af REG-psykoterapeutuddannelsen.
  • At arbejde hen mod en akkreditering af REG-psykoterapeutuddannelsen.
  • At varetage foreningens skoleledermøder. Her er tale om et fælles forum med mulighed for at erfaringsudveksle og skabe en løbende debat omkring kvaliteten af uddannelser og videreuddannelser på de psykoterapeutiske uddannelses- og videreuddannelsessteder.
  • At etablere et velfunderet censorkorps. Dette sker i samarbejde med Uddannelsesudvalget.
  • At afstemme REG-ordningen i forhold til udviklingen indenfor det psykoterapeutiske fagområde. Dette sker i samarbejde med Uddannelsesudvalget og Optagelsesudvalget samt bestyrelsen.

 

Vi anvender BetterDocs