WEB-udvalg

Mail: web@fadp.dk

WEB-udvalgets arbejds- og fokusområder:

  • At sikre at FaDP har en aktiv og levende hjemmeside, der løbende opdateres med essentielle og aktuelle informationer til foreningens medlemmerne, interesserede og eksterne aktører.
  • At sikre at foreningens hjemmeside tilvejebringer et klart overblik over foreningens formål, procedurer for bestyrelses- og udvalgsarbejde, vedtægter og etiske regler og at siden afspejler kulturen i foreningen og arbejdet i bestyrelse og udvalg.
  • At gøre hjemmesiden brugervenlig og udbygge FAQ.
  • At sikre at foreningen løbende når ud via foreningens digitale platforme (FaDP.dk, Youtube Facebook m.m.), herunder offentliggøre magasinet Psykopress, nyhedsbreve og pressemeddelelser.
  • At gøre det muligt for interesserede nemt og enkelt at søge og finde kontaktdata på foreningens tilknyttede REG-skoler, REG-psykoterapeuter, skoler og psykoterapeuter på hjemmesiden.
  • At arbejde mod at foreningens hjemmeside opnår en høj grad af interaktivitet, således at medlemmerne kan redigere egne medlemsprofiler, tilmelde sig til aktiviteter, betale kontingent etc. via hjemmesiden.
  • Yde teknisk support til foreningens medlemmer mht. selvbetjeningen, herunder producere video guides.
  • Sikre integration med bogholderi og samarbejde med kasserer.
  • At samarbejde med foreningens bestyrelse og udvalg, herunder upload af referater fra bestyrelses- og udvalgsmøder til Google docs, samt udskiftning af log-in på One.com, når poster udskiftes.
  • At forestå projektledelse af IT relaterede issues i FaDP. Her kan fx være tale om: Vedligeholdelse af API til foreninglet. Opdatering af tema, plugins og wordpress – herunder vedligehold af credentials (passwords) til plugins, webhotel mv. Fejlretning ved nedbrud. Backup og restore procedure, når det er nødvendigt. Justeringer på drift, e-mails eller SSL. Udvikling af ny integration af gateway + support.fadp.dk. Nogle arbejdsprocesser varetages af freelancers, typisk kodning og andre løses af udvalgets egne medlemmer, typisk opsætning.

 

Vi anvender BetterDocs