optegnelser af behandlinger

Spørgsmål:

I punkt 5 står der optegnelser af deres behandlinger – er det klientens optegnelser, jeg skal opbevare – eller …?!

De 40 points for supervision – er det svarende til 20 timer eller hvor mange?!  (sv t 60 points undervisning svarer til 30 timer)

Hvis i gruppe, skal der da være en supervisor, eller kan det være gensidig supervision? – skal alle være medlemmer i FaDP?

Jeg fører journaler, men hvordan ønsker I dokumentationen af terapitimer?

Svar:

Du skal føre journal, og følge de vejledninger som du fik i forbindelse med klinikvejledning  

1 times supervision svarer til 15 point Hvilket når det drejer sig om modtaget supervision 1 times givet supervision gælder for 20 point, det er gældende hvis der er en supervisor, men også hvis det drejer sig om gensidig supervision, det skal blot være uddannet psykoterapeuter. det er ikke et krav at alle er medlemmer af FaDP.

Forhold til dokumentation af din journalføring og terapitimer, stoler vi på at du afgiver sande oplysninger. 

Vi anvender BetterDocs