FaDP er i gang med et forsknings projekt for at undersøge effekten af reg.psykoterapeuters behandling af de klienter, som de møder i deres praksis. Det er et naturalistisk studie og undersøger den psykoterapeutiske effekt i virkelige situationer, hvilket betyder, at studiet får en stor økologisk validitet.

Al dataindsamling gøres i samarbejde med Healper.dk, der yderligere kan allokere klienter til de involverede psykoterapeuter.

Designet af studiet er sket i første halvdel af 2021 og foretaget af Mads Dahlgaard i samarbejde med blandt andet Københavns Universitet med henblik på at lave State-of-the-art forskning. Der har været mange overvejelser undervejs, og idealet har været at lave et så realistisk gennemførligt studie som overhovedet muligt, men som samtidig leverer de mest brugbare og pålidelige data. Og det har været en krævende og lang proces.

Der er blevet målt på effekt med PHQ-ADS, som er et 16 items symptom- og velvære- kvantitativt spørgeskema, som klienter besvarer før den første session, efter endt terapi og ved follow-up efter seks måneder. Yderligere besvarer klienterne ORS før hver session, som er et 4 item velværeskema, og efter hver session udfylder klienterne SAI, som er et alliancemål. Her kan tilvælges SRS, som er et sessionsmål, hvis terapeuterne ønsker at benytte FIT (Feedback Informed Treatment).

Dertil spørges klienterne også kvalitativt til deres oplevelse af terapien. Det er derved et mixed method-studie.

På baggrund af de mål kan vi se på effekten af psykoterapien af reg.psykoterapeuter på fem overordnede parametre: 1) Psykoterapiens effekt på klienternes trivsel, 2) psykoterapiens effekt på klienternes symptombillede, 3) psykoterapeutens evne til at etablere en terapeutisk alliance, 4) klienters tilbøjelighed til at stoppe terapien for tidligt (dropout) og 5) klienters subjektive oplevelse af psykoterapien hos reg.psykoterapeuter.

Det er ret pålidelige data, og forskningshypoteserne er:

Der vil være en signifikant forbedring i symptombilledet og livskvaliteten blandt klienter, som er behandlet af en reg. psykoterapeut.

 Kvaliteten af den terapeutiske alliance målt ved tredje session vil korrelere signifikant med det terapeutiske udbytte

 Der vil være signifikant færre dropouts blandt klienter, som er blevet matchet med en psykolog sammenlignet med klienter, som finder en psykolog på traditionel vis.

 Evt. at effekten af terapi udført af reg.psykoterapeuter sammenlignet med, hvad andre studier finder, er lige så effektiv, også sammenlignet med psykologer.

Styrken af data afhænger af, hvor mange psykoterapeuter der indgår i forskningsprojektet, og hvor mange klienter der indgår og udfylder spørgeskemaerne.

Følg med her på www.FaDP.dk nyheder der opdaterer vi processen løbende.