Reg. psykoterapeut & Reg. psykoterapeutisk uddannelse

FaDP er i Danmark godkendt til at registrere psykoterapeutiske uddannelsessteder, der må uddanne “Registrerede psykoterapeuter”. Disse uddannelsessteder har betegnelsen “Reg. psykoterapeutisk uddannelse”.
 
Kontrol af uddannelsesstederne
FaDP stiller krav og fører tilsyn både med antal undervisningslektioner, praktiske timer, undervisningsmateriale, eksamener, undervisernes kvalifikationer mv., som uddannelsesstederne skal opfylde for at kunne blive godkendt af FaDP og kalde sig “Reg. psykoterapeutisk uddannelse”. Dette sker både via indsendelse af skriftlig dokumentation og ved at uddannelsesstede hver anden år tilsender et evalueringsskema til FaDP.

Eksamen og bevis på, at du er Reg. psykoterapeut
Som studerende har du været til psykoterapeuteksamen. Du er blevet undervist i det, der skal til for, at du kan kalde dig “Reg. psykoterapeut”. Du skal have udstedt særskilt dokumentation på begge dele. Det gøres ved at søge optagelse hos FaDP som “Reg. psykoterapeut”.

Egenterapi og supervision
Ifm. din uddannelse skal du bl.a. modtage egenterapi og supervision. Reg. psykoterapeuter, der tilbyder dig dette, lever op til etiske, faglige og kliniske krav, godkendt af FaDP.

Hent dine - REG skemaer

Optagelseskriterier Optagelsesprocedure God klinik praksis Udmeldelse

 

Optagelseskriterier for REG psykoterapeuter
– Definition af krav og dokumentation for at blive REG

Procedure for registrering og optagelse af psykoterapeuter
– Forløbet du kommer igennem for at blive ”Reg. psykoterapeut”

FaDP regelsæt for god klinisk praksis gcp
– Registrerede medlemmer skal overholde følgende regler for god klinisk praksis:

Afregistrering og udmeldelse
– Regler gælder for udmeldelse af registreringsordningen

Lovgivning Klagemulighed Ansøgning Uddannelse