Relevant lovgivning

FaDP har her listet de områder af lovgivningen, der er relevant ift. til at blive ’Reg. psykoterapeut’ og ’Reg. psykoterapeut uddannelse’

  1. Sundhedsloven;

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152710

  1. Autorisationsloven

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138178

  1. Lov om Alternativ Behandler

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143297

  1. Markedsføringsloven

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158302

  1. Lov om journalføring

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978

  1. Persondataloven

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828

  1. Moms- og lønsumsafgift – vejledning

www.skat.dk/skat.aspx?oID=78994

Der er meget at læse om Moms og lønsumsafgift:

Lønsumsafgift:

https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234910

Momsfrie ydelser:

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234577

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234572&vId=0&lang=DA

Vi ønsker dig god læselyst.