Vi følger GDPR-reglerne nøje for vores medlemmer med en dedikeret tilgang til beskyttelse af persondata. Dette indebærer tydelig kommunikation om, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer medlemsoplysninger. Vi sikrer også, at medlemmer har adgang til deres data, retten til at korrigere unøjagtigheder, og vi respekterer ønsker om sletning af data i overensstemmelse med GDPR’s rettigheder for registrerede. Vores databehandlingsprocesser er udformet med fokus på sikkerhed og fortrolighed, og vi samarbejder om nødvendigt med databehandlere under klart definerede betingelser i overensstemmelse med GDPR’s krav. Gennem denne tilgang stræber vi efter at opretholde høje standarder for datasikkerhed og beskytte medlemmernes privatliv.