Fængselsbetjente og risikoen for PTSD

Debatindlæg: Fængselsbetjente og risikoen for PTSD – En alvorlig udfordring vi må handle på.

Som formand for Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP) og tidligere politibetjent føler jeg en dyb bekymring over den manglende opmærksomhed på de psykiske udfordringer, som fængselsbetjente står overfor. 

Deres arbejde indebærer dagligt konfrontationer med situationer, der kan føre til PTSD (Posttraumatisk stresslidelse) og andre former for psykisk stress. Det er på tide, at vi som samfund anerkender og handler på dette alvorlige problem.

Fængselsbetjente står overfor konstante trusler om vold fra indsatte. Selv hvis disse trusler ikke altid udmønter sig i fysisk vold, skaber de en konstant følelse af frygt og usikkerhed. Forestil dig at gå på arbejde hver dag med en knude i maven, fordi du aldrig ved, om du vil blive angrebet. Denne uvished er en konstant stressfaktor, som kan føre til alvorlige psykiske problemer.

Når vi taler om fysisk vold, er det vigtigt at anerkende, at selvom fysiske angreb ikke sker hver dag, så har de en dybtgående effekt, når de gør. En fængselsbetjent, der bliver overfaldet under en rutinekontrol, kan få varige psykiske ar på grund af en enkelt voldelig episode. Disse oplevelser kan udløse PTSD, som påvirker ikke kun arbejdslivet men også privatlivet.

Arbejdsmiljøet i fængsler er ofte præget af højt stressniveau, underbemanding og dårlig ledelse. Disse faktorer kombineret med langvarig eksponering for vold og konflikter kan føre til en ophobning af psykisk belastning. En enkelt traumatisk begivenhed kan måske håndteres, men når de opstår gentagne gange, kan de akkumulerede effekter være ødelæggende.

Manglende støtte og opfølgning efter traumatiske hændelser forværrer situationen yderligere. Hvis fængselsbetjente ikke modtager den nødvendige psykologiske hjælp og støtte, kan deres mentale helbred forværres drastisk. Det er uacceptabelt, at vi lader de mennesker, der beskytter os mod kriminelle, stå alene med deres traumer.

Konstant overvågning og det at være på vagt hele tiden skaber kronisk stress og angst. Denne konstante tilstand af alarmberedskab kan over tid føre til alvorlige helbredsproblemer. Samtidig oplever mange fængselsbetjente, at systemet svigter dem. Uretfærdige regler, manglende ressourcer og ineffektiv ledelse bidrager til følelsen af at være fanget i en ond cirkel.

Fængselsbetjente er en del af en faggruppe, der bliver hårdest ramt af deres arbejde, ligesom politibetjente, brandmænd og ambulancereddere. De står alle overfor daglige risici og traumatiserende oplevelser, der kan have alvorlige konsekvenser for deres mentale helbred. Det er oprørende, at vi ikke giver dem den støtte, de behøver.

Konkrete eksempler på traumatiserende situationer inkluderer direkte fysiske angreb, gentagne trusler om vold, massive uroligheder, selvmord blandt indsatte og uventede voldelige episoder. Disse oplevelser kan føre til dyb psykisk smerte og langvarige traumer.

Hos FaDP mener vi, at alle har ret til hurtig og effektiv hjælp, når de har været udsat for traumatiserende oplevelser. Vi tilbyder psykoterapi, der kan spille en afgørende rolle i at hjælpe fængselsbetjente med at bearbejde deres oplevelser og reducere risikoen for PTSD og andre psykiske lidelser. Vores samfund har en forpligtelse til at tilbyde den nødvendige støtte og behandling til dem, der dagligt sætter deres liv og helbred på spil for vores sikkerhed.

Det er på tide, at vi som samfund anerkender de risici, som fængselsbetjente udsættes for, og handler for at forbedre deres arbejdsvilkår. Der bør implementeres omfattende støtteprogrammer, der inkluderer psykologisk hjælp og opfølgning efter traumatiske hændelser. Derudover skal der arbejdes på at forbedre arbejdsmiljøet gennem bedre ledelse, tilstrækkelig bemanding og ressourcer til at håndtere farlige situationer.

For at hjælpe fængselsbetjente kan vi:

1. Implementere regelmæssige psykologiske evalueringer og opfølgninger.

2. Tilbyde skræddersyede terapiprogrammer, herunder gruppeterapi og individuelle sessioner.

3. Etablere støttegrupper og netværk for fængselsbetjente og deres familier.

4. Forbedre arbejdsmiljøet med fokus på stressreduktion og medarbejdertrivsel.

5. Sikre tilstrækkelig bemanding og ressourcer for at reducere arbejdsbyrden.

Vi skylder fængselsbetjentene at tage deres mentale sundhed alvorligt. De er en uundværlig del af vores retssystem, og deres velbefindende bør prioriteres højt. Ved at anerkende og handle på de psykiske udfordringer, de står overfor, kan vi sikre et mere retfærdigt og bæredygtigt arbejdsmiljø for dem, der arbejder på frontlinjen i vores fængselsinstitutioner. Lad os sammen sørge for, at de får den støtte og behandling, de har brug for, så de kan udføre deres arbejde uden at gå på kompromis med deres egen sundhed.

Michael Molin

Formand

Foreningen af Danske Psykoterapeuter

Kommentarer lukket