Kompetenceprofil

Foreningen af Danske Psykoterapeuter er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, landets overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed, til at varetage registreringsordningen for psykoterapeuter. Dette indebærer, at såvel Reg-uddannelsen som den enkelte uddannede Reg-psykoterapeut opfylder en...

Niveauvurdering og REG. godkendelse

Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP) arbejder tæt sammen med et stort antal psykoterapeutuddannelser der er REG. Vurderet, i en dynamisk udviklingsproces. Udover at være REG vurderet, arbejder FaDP på at få en niveauvurdering på niveau 7, læs mere her om processen; https://akkr.dk/ovrige-vurderinger/niveauvurdering-af-private-uddannelser-m-fl/

Vurderingen gives af Danmarks Akkrediteringsinstitution som er en fagligt uafhængig myndighed inden for den statslige forvaltning,. 

En evaluering af uddannelsesniveauet indebærer ikke en formel offentlig anerkendelse. Dog kan en sådan vurdering styrke mulighederne for samarbejde mellem private og offentlige uddannelsesinstitutioner, for eksempel ved vurdering af tidligere erhvervet viden og færdigheder, både nationalt og internationalt.

FaDP arbejder løbende på at vedligeholde og oplyse brugere af psykoterapi om REG. Grundet at det på nuværende tidspunkt er det eneste officelle kongsmærke. Som sikre de borgere der benytter psykoterapi, et sikkert psykoterapeutisk valg som løbende bliver vurderet af styrelsen for patientsikkerhed.

 

Ofte stillede spørgsmål om Niveauvurdering og REG. godkendelse

Registreret psykoterapeut:

En registreret psykoterapeut har gennemført en godkendt REG.psykoterapeutuddannelse og er registreret hos Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP). Dette indebærer, at de har opnået de nødvendige færdigheder og kompetencer til at praktisere psykoterapi professionelt og etisk forsvarligt. Læs mere her om kravene: https://fadp.dk/reg-medlemsskab/bliv-reg-optagelseskriterier-for-reg-psykoterapeuter/

FaDP’s bevarelse af REG-titlen:

FaDP arbejder på at bevare REG-titlen for at opretholde standarderne og kvaliteten af psykoterapeutiske tjenester i Danmark. Ved at opretholde strenge kvalifikationskrav og etiske standarder sikrer FaDP, at offentligheden kan have tillid til psykoterapeuternes professionalisme og kompetence og en forbindelse til styrelsen for patientsikkerhed.

Lovgivning for REG. psykoterapeuter:

REG. psykoterapeuter skal overholde lovgivningen inden for sundheds- og socialområdet samt følge FaDP’s etiske retningslinjer. Dette sikrer, at deres praksis er sikker, ansvarlig og i overensstemmelse med lovgivningen. Læs mere om etiske regler her: https://fadp.dk/foreningen-af-danske-psykoterapeuter/fadps-etiske-regler/

Betydning af REG:

REG-titlen er vigtig, da den markerer, at en psykoterapeut opfylder de nødvendige standarder og kvalifikationer for at praktisere psykoterapi professionelt og etisk forsvarligt. Dette giver offentligheden tillid til psykoterapeuternes kompetence og professionalisme.

Niveauvurdering:

Niveauvurdering er en proces, hvor en uddannelse bliver vurderet i forhold til et bestemt uddannelsesniveau, ofte angivet i kvalifikationsrammen for livslang læring. 

Læs mere her: https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/om-kvalifikationsrammen

Dette sikrer, at uddannelsen opfylder de nødvendige standarder og kvalifikationer for det angivne uddannelsesniveau.

Niveau 7-vurdering:

En niveau 7-vurdering betyder, at uddannelsen vurderes til at være på et niveau svarende til en kandidatuddannelse eller en masteruddannelse. Dette indikerer, at uddannelsen opfylder de højeste standarder for faglig kompetence og akademisk niveau. Dog en niveau vurdering er ikke en afprøvet akkreditering.

Kvalifikationsrammen for Livslang Læring:

Kvalifikationsrammen for Livslang Læring er et europæisk rammeværk, der beskriver forskellige uddannelsesniveauer og læringsresultater på tværs af forskellige uddannelsesområder. Det bruges til at sammenligne og vurdere uddannelser. Læs mere her: https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/om-kvalifikationsrammen

FaDP’s sigte med niveauvurdering;

FaDP’s sigte med niveauvurdering er at sikre, at psykoterapeutuddannelserne opfylder de nødvendige standarder og kvalifikationer og at sikre offentligheden tillid til psykoterapeutiske tjenester.

Beskrivelse af uddannelsen:

Du bør ikke sige, at du er i gang med at tage en masteruddannelse. Du kan dog nævne, at du er i gang med en REG-uddannelse og henvise til FaDP’s hjemmeside for mere information om REG-titlen.

Effekt af niveauvurdering:

På sigt kan niveauvurderingen kombineret med REG-titlen bidrage til at styrke kvaliteten og standarderne for psykoterapeutiske tjenester og sikre offentligheden tillid til psykoterapeutiske tjenester.

Alle REG. psykoterapeuter blive niveauvurderet:

Ja, alle REG. psykoterapeuter har mulighed for at blive niveauvurderet, hvis deres uddannelsesinstitution tilbyder niveauvurdering.

Mulighed for niveauvurdering med ældre uddannelse:

Ja, det er muligt at blive både REG. Psykoterapeut og niveauvurderet, selv hvis du har en ældre psykoterapeutuddannelse, så længe uddannelsen opfylder de nødvendige standarder og kvalifikationer.

Det vil kræve, at man tager de forskningsmoduler FaDP vil tilbyde indenfor ganske kort tid. Derudover vil det blive aktuelt at udarbejde et endelig skriftlig projekt, der tilsvarer en opgave på niveau 7. Det fordrer, at opgaven overholder de krav, der stilles til et forsknkingsbaseret akademisk projekt.

Autorisationsmuligheder:

Nej, kombinationen af REG-titlen og niveauvurderingen give ikke mulighed for autorisation som psykoterapeut. 

Kompetenceprofil:

Ja, der findes en kompetenceprofil for en REG. Psykoterapeut, der beskriver de nødvendige færdigheder, viden og kompetencer for at praktisere psykoterapi professionelt og etisk forsvarligt. Læs mere her

Beskyttet titel:

Ja, REG-titlen er en beskyttet titel

Helt grundlæggende handler registreringsordningen om kvalitetssikring og patientsikkerhed. To meget væsentlige områder, der ses på med stor alvor indenfor det sundhedsfaglige område i Danmark. Læs mere her: 

FaDP udbyder følgende forsknings moduler:

Modul 1: Introduktion til Videnskabsteori og psykoterapiforskning.

Modul 2. Forskningens rolle indenfor psykoterapien.

Modul 3. Sådan laves der forskning inden for psykoterapien.

Modul 4. Forskning i egen praksis.

Modul 5. Fra forskning til bedre praksis.

Modul 6. Opgave og Feedback.

Disse moduler er blevet udvalgt af FaDP uddannelses evalueringsudvalg. Fokus er at give de studerende et fundament for at kunne arbejde videre med forskning i psykoterapi. Moduler er identiske med de nye tiltag der tages internationalt af EAP som arbejder for at psykoterapien får endnu mere fodfæste på tværs af landegrænser.