Optagelseskriterier for Reg. psykoterapeuter

Du skal være:

 • Medlem af FaDP inden du søger
 • Være eksamineret psykoterapeut
 • Have gennemgået et undervisning i klinikvejledning og klientbehandling

Du skal opfylde følgende uddannelseskrav over 4 år:

1.066 lektioner I ALT fordelt på de 4 år som følger:

706 lektioners teori og praktisk undervisning (á 45 min.) fordelt på ud over punkterne a-f:

a) 100 lektioners selverfaring

b) 74 lektioners gruppesupervision

c) 222 lektioners strategi og metode

– 60 lektioner strategi. (bl.a. undervisning i journalføring, datalovgivning og rådgiveransvar)

– 162 lektioner metode (bl.a. undervisning i psykopatologi, sundhedslovgivning, autorisationsloven, god klinisk praksis, klinikvejledning og klientbehandling mv.

d) 140 lektioners gruppeterapi

e) 100 lektioners klinisk terapi (træningsterapi)

f) 70 lektioners forberedelse til 4 eksaminer og afsluttende hovedeksaminer

Terapi og supervision  –  ud over modulerne (1 time = 60 min.):

Du har modtaget/givet og kan dokumentere:

 • 90 timers egenterapi (modtaget)
 • 90 timers klientterapi (givet)
 • 90 timers givet supervision (feedback til medstud.)
 • 90 timers læse-/øve-/praktiske træningsgrupper

Du skal have gennemgået følgende:

Generelt:

 1. Psykoterapibegrebets historiske udvikling, generelt
 2. Teori om kommunikation
 3. Teori om udvikling og personlighedsdannelse
 4. Teoriens betydning for begreber som sundhed/sygdom
 5. Kendskab til andre psykoterapeutiske retninger

Specifikt for din psykoterapeutiske uddannelse:

 1. Teori om den pågældende retnings psykoterapeutiske processer
 2. Mål, muligheder og begrænsninger ift. den valgte psykoterapeutiske retning
 3. Relevant teori om relationer i selve psykoterapien (klient/terapeut-relationer)
 4. Teori om den pågældende retnings psykoterapeutiske behandlingsforståelse
 5. Undervisning i psykopatologi/psykiske sygdomme, sundhed og sygdom
 6. Psykoterapeutisk forskning og forståelse heraf

Psykoterapeutiske arbejdsmetoder og teknikker herunder:

 1. Anvendelsesområder
 2. Undersøgelsesmetoder
 3. Indikation og kontraindikation
 4. Prognose – udfald
 5. Evaluering, rapportering og journalføring

Klinikdrift og lovgivning

 1. Evaluering, rapportering og journalføring
 2. Dataloven og datatilsynets regler –
 3. Lov om behandling af personoplysninger
 4. Sundhedsloven
 5. Autorisationsloven/kvaksalverloven
 6. Markedsføringsloven
 7. Psykopatologi og rådgiveransvar
 8. Krav til god klinisk praksis (GCP) og etiske kriterier
 9. Moms- og lønsumsvejledning
 10. Ti timers klinikvejledningskursus.