Hvorfor blive registreret uddannelsessted?

FaDP er i Danmark godkendt til at registrere psykoterapeutiske uddannelsessteder, der må uddanne ”Registrerede psykoterapeuter”. Disse uddannelsessteder har betegnelsen ”Reg. psykoterapeutisk uddannelse”.

Kontrol af uddannelsesstederne

FaDP stiller krav og fører tilsyn både med antal undervisningslektioner, praktiske timer, undervisningsmateriale, eksamener, undervisernes kvalifikationer mv., som uddannelsesstederne skal opfylde for at kunne blive godkendt af FaDP og kalde sig ”Reg. psykoterapeutisk uddannelse”. FaDP stiller krav og fører tilsyn både med antal undervisningslektioner, praktiske timer, undervisningsmateriale, eksamener, undervisernes kvalifikationer mv., som uddannelsesstederne skal opfylde for at kunne blive godkendt af FaDP og kalde sig “Reg. psykoterapeutisk uddannelse”. Dette sker både via indsendelse af skriftlig dokumentation og ved at uddannelsesstedet hvert anden år tilsender et evalueringsskema til FaDP.

Eksamen og bevis på, at du er Reg.psykoterapeut

Som studerende har du været til psykoterapeuteksamen. Du er blevet undervist i det, der skal til, for at du kan kalde dig ”Reg. psykoterapeut”. Du skal have udsted særskilt dokumentation på begge dele.

Egenterapi og supervision

I forbindelse med din uddannelse skal du bl.a. modtage egenerapi og supervision. Reg. psykoterapeuter, der tilbyder dig dette, lever op til etiske, faglige og kliniske krav, godkendt af FaDP.