Kompetenceprofil

Foreningen af Danske Psykoterapeuter er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, landets overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed, til at varetage registreringsordningen for psykoterapeuter. Dette indebærer, at såvel Reg-uddannelsen som den enkelte uddannede Reg-psykoterapeut opfylder en...

Klager over reg. psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelser

Regler for klagesagsbehandling over Registrerede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder 

Klienter, der har modtaget behandling af en Reg. psykoterapeut, kan klage over den behandling de har fået, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis (GCP), til FaDP’s etiske råd.

Under punktet Etik og klage på hjemmesiden, fremgår det hvortil og hvordan en klage over Reg. psykoterapeuter skal indgives. Klik her

Afgørelser truffet af FaDP vedrørende registreringsordningen kan ikke påklages til Styrelsen for patientsikkerhed (tidl. Sundhedsstyrelsen) eller anden administrativ myndighed.

Klager over Registrerede psykoterapeutiske uddannelsessteder følger de oven for nævnte ’Regler for klagesagsbehandling’