Afregistrering og udmeldelse

Følgende regler gælder for udmeldelse af registreringsordningen:

  1. Et medlem afregistreres ift. registreringsordningen ved sin udtræden af foreningen uanset af hvilken årsag.
  2. Hvis et registreret medlem ønsker at blive udmeldt af registreringsordningen, er FaDP’s registreringsgodkendelse ikke længere gyldig.
  3. Det skriftlige registreringsbevis, som ’Reg. psykoterapeut’ eller ”Reg. psykoterapeutisk uddannelse” er fra udmeldelsesdatoen ugyldigt. Beviset skal returneres til FaDP.
  4. Psykoterapeuten eller uddannelsesstedet må ikke længere, under nogen form, benytte titlen, registreringsbeviset eller FaDP’s registreringslogo.
  5. Medlemmet kan fortsat være medlem af FaDP. Afregistrerede eller ekskluderede medlemmer gives ikke refusion af medlemsbidrag, der er indbetalt for Reg. psykoterapeut.
  6. Ønsker psykoterapeuten eller uddannelsesstedet at genoptage sin registreringsgodkendelse skal, medlemmet på ny betale ansøgningsgebyr og igennem godkendelsesprocedure mv. På samme måde som da medlemmet søgte første gang.
  7. I øvrigt henvises til regler, der er gældende for FaDP-medlemmer, der ikke er ’Reg. psykoterapeut’, jvf. §12 Udmeldelse og § 13. Fortabelse af medlemsrettigheder.
  • i. Stikprøver og anden dokumentation:
  • ii. FaDP udtager stikprøver for at sikre, at medlemmer fortsat opfylder registreringsbetingelserne. Stikprøver kan ske både ifm. anmeldte besøg og ved fremsendelse af skriftlig dokumentation.
  1. Opfylder et medlem ikke kravene, vil medlemmet omgående blive pålagt at følge de retningslinjer som FaDP pålægger medlemmet. Sker dette ikke inden for den angivne tidsfrist, vil medlemmet kunne miste sine rettigheder og medlemmet vil blive afregistreret som ’Reg. psykoterapeut eller som ’Reg. psykoterapeutisk uddannelsessted’.