Procedure for registrering og optagelse – af psykoterapeuter

Medlem af FaDP

For at du kan søge om at blive ”Reg. psykoterapeut” skal du være medlem af FaDP. 

Behandling af ansøgning

Bestyrelsen behandler de indkomne ansøgninger og vurderer, om ansøgeren opfylder kriterierne, jf. FaDP’s krav til godkendelse, eller om yderligere uddannelse er påkrævet for at blive ”Reg. psykoterapeut”.

Skema til dokumentation på, at du opfylder kravene

Inden du fremsender din ansøgning, skal du downloade følgende skemaer og krydse af, at du opfylder alle kravene. Skemaet skal efterfølgende indscannes og fremsendes til FaDP sammen med din ansøgning om at blive ”Reg. psykoterapeut”.

Afholdelse af kurser, så du kan blive ”Reg. psykoterapeut”

Opfylder du ikke alle kravene til at blive ”Reg. psykoterapeut”, kan du vælge at tage en række kurser og dernæst få et kursusbevis på, at du opfylder kravene. Tages kurset uden for FaDP-regi, vil det være en god idé at høre, om det pågældende kursus opfylder FaDP’s krav (kontakt optagelse@fadp.dk). 

Mangelfulde ansøgninger

Vi ser os nødsaget til at returnere mangelfulde ansøgninger, og vi hjælper dig gerne med at udfylde ansøgningen. Kontakt venligst FaDP, hvis du har behov for dette (optagelse@fadp.dk).

Ansøgningsgebyr og kontingent

Her finder du diverse gebyrer og kontingenter.

Behandlingstid for ”Reg. psykoterapeut”-ansøgninger

Ansøgeren skal have skriftlig tilbagemelding inden for 8 uger. Såfremt FaDP afviser ansøgningen, skal FaDP begrunde dette.

Psykoterapeuter, godkendt af andre brancheforeninger

Selv om du er godkendt af en anden brancheforening, der er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed (eller Sundhedsstyrelsen), og ønsker at blive medlem af FaDP, skal du stadig betale et ansøgningsgebyr, da vi stiller højere krav til uddannede psykoterapeuters timetal, indhold af undervisningen mv. end mange af de øvrige brancheforeninger.

Dokumentation på, at du vedligeholder din registrering

Når du har et registreringsbevis udstedt af FaDP, forpligter du dig til at holde dig personligt og fagligt ajour inden for det psykoterapeutiske felt. Dette sker bl.a. via supervision, deltagelse i kurser, egenterapi, FaDP’s bestyrelses- og udvalgsarbejde, efteruddannelse mv. FaDP har udarbejdet et pointsystem, som vi vil bede dig benytte som ”Reg. psykoterapeut”, da dette skal bruges som dokumentation for, at du vedligeholder din registrering. Pointskemaet fremsendes sammen med foreningens logo og dit medlemsbevis til dig ifm. din optagelse i foreningen. Et medlemskab som Reg. Psykoterapeut gælder i 2 år. Pointskemaet returneres i udfyldt stand til optagelse@fadp.dk en måned før medlemskabets udløb. Hvis medlemmet stadig opfylder kravene til at kunne oppebære medlemskab som Reg. Psykoterapeut, fremsendes fornyet medlemsbevis og pointskema. Dette sker med to-års intervaller.