Hvordan klager jeg?

Klageprocessen opsummeret

Hvis du ønsker at klage over en psykoterapeut eller et uddannelsessted, der er medlem af FaDP, så kan det gøres til FaDP’s etiske råd. 

Første skridt i en klagebehandling af FaDP’s etiske råd er at vi faciliterer et mæglingsmøde.  Det er således en forudsætning af man er villig til mægling.

Hvis klagen eller hjælpen du søger, har juridisk karakter (økonomi, kontrakter ol.), så kan og må FaDP ikke hjælpe. FaDP’s etiske råd, kan kun hjælpe i forhold til de etiske aspekter af en klagesag. Har sagen juridisk karakter, da anbefaler vi at prøve dialog først og evt. derefter at søge juridisk bistand.

Betaling af klagehåndtering

Det koster kr. 1000,- at få behandlet en klage over en FaDP psykoterapeut eller uddannelsessted. Dette beløb betales af den der klager, uanset udfald af klagen. Første led i klagebehandlingen er et mæglingsmøde, dette er gratis for alle parter.

Klageprocessen opsummeret

Klagen modtages og førstehåndsbehandles af etisk råds sekretær, der har beføjelse til at vurdere om en sag kan behandles (se forudsætningerne i første afsnit). 

Mægling foretages dernæst af en fra etisk råd. 

Hvis mægling er frugtesløs, så behandler etisk råd klagen og kommer med en anbefaling til bestyrelsen. 

Bestyrelsen orienteres om klagen og etisk råds anbefaling på et lukket møde, hvorefter der træffes en afgørelse. Kun bestyrelsen har beføjelse til at træffe afgørelser i klagesager.

Vær opmærksom på at en afgørelse ikke kan ankes og ej heller afprøves ved domstolene. Sidstnævnte da FaDP’s etiske råd kun behandler sager af etisk karakter.

Hvordan klager jeg?

Læs og følg vejledningen til klageprocessen her:  https://fadp.dk/fadps-etiske-regler/

Vi anvender BetterDocs