Uddannelsesudvalg

 Mail: uddannelse@fadp.dk

 

Udvalgets fokus er:

  • At udbrede kendskabet til registreringsordningen (REG-ordningen).
  • At afstemme REG-ordningen i forhold til udviklingen indenfor det psykoterapeutiske fagområde. Dette sker i samarbejde med Optagelsesudvalget og Uddannelsesevalueringsudvalget.
  • At oppebære en løbende kontakt til uddannelsesstederne under FaDP.
  • At skabe et stærkt og tidssvarende uddannelses- og videreuddannelsesprogram.
  • At etablere et velfunderet censorkorps. Dette sker i samarbejde med Uddannelsesevalueringsudvalget.
  • At skabe et fælles forum for studierådene hjemmehørende på de tilknyttede uddannelsessteder.
  • At skabe en naturlig overgang fra studiet til faglig organisation igennem skolebesøg og andet informationsarbejde rettet mod psykoterapeutstuderende på FaDP’s tilknyttede skoler (fysisk eller online).
  • At holde sig ajour med arbejdet under European Association of Psychotherapy (EAP) og samarbejde med organisationen. Politisk udvalg har tilsvarende fokus.
  • At deltage på skoleledermøderne under Uddannelsesevalueringsudvalget. Her er tale om et fælles forum med mulighed for at erfaringsudveksle og skabe en løbende debat omkring kvaliteten af uddannelser og videreuddannelser på de psykoterapeutiske uddannelses- og videreuddannelsessteder.

Vi anvender BetterDocs