Kompetenceprofil

Foreningen af Danske Psykoterapeuter er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, landets overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed, til at varetage registreringsordningen for psykoterapeuter. Dette indebærer, at såvel Reg-uddannelsen som den enkelte uddannede Reg-psykoterapeut opfylder en...

Optagelsesudvalg

Mail: optagelse@fadp.dk

Udvalgets arbejds- og fokusområder:

  • At varetage samarbejdet med Styrelsen for Patientsikkerhed, herunder sikre at samtlige lovkrav ifm. REG-ordningen overholdes. Dette sker i samråd med formand og næstformand.
  • At afstemme REG-ordningen i forhold til udviklingen indenfor det psykoterapeutiske fagområde. Dette sker i samarbejde med Uddannelsesudvalget og Uddannelsesevalueringsudvalget samt bestyrelsen.
  • At forestå al praksis omkring medlemshåndtering.
  • At forestå optagelsen af institutter og REG-institutter, herunder vejledning af ansøgere i hele optagelsesprocessen.
  • At sikre og kontrollere al nødvendig dokumentation, herunder studievejledning/-håndbog i forhold REG, datatilsyn og pointskema mv., herunder foretage stikprøvekontrol på modtagne oplysninger, misbrug af titler mv.

Vi anvender BetterDocs