Kompetenceprofil

Foreningen af Danske Psykoterapeuter er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, landets overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed, til at varetage registreringsordningen for psykoterapeuter. Dette indebærer, at såvel Reg-uddannelsen som den enkelte uddannede Reg-psykoterapeut opfylder en...

Psykodynamisk / psykoanalytisk terapi

Psykodynamisk/psykoanalytisk terapi: I sin klassiske form er freudiansk psykoanalyse en langvarig proces, der strækker sig over flere år, hvor klienten gradvis får indsigt i årsagerne til egne følelser og adfærd. Denne terapeutiske retning lægger vægt på klientens ubevidste konflikter, der har sine rødder i barndommen, og på de relationer, som klienten havde til sine nære omsorgspersoner. Denne psykoterapeutiske metode har siden forgrenet sig i forskellige retninger, som bygger på en videreudvikling af Freuds tanker.

 

Vi anvender BetterDocs