Kompetenceprofil

Foreningen af Danske Psykoterapeuter er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, landets overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed, til at varetage registreringsordningen for psykoterapeuter. Dette indebærer, at såvel Reg-uddannelsen som den enkelte uddannede Reg-psykoterapeut opfylder en...

er skema udfyldt korrekt

Spørgsmål:

Vedhæftet mit skema. Håber det er udfyldt korrekt og jeg har forstået systemet.

Svar:

Det ser godt ud bortset fra et par enkelt misforståelser:

– Klienttimer kan du max få 200 point for, for min. 180 timers ydet klientterapi

– Journalføring kan du max få 10 point for i alt over de 2 år

– Mindst 60 point skal være opnået som modtaget undervisning (svarende til 30 timer a´ 60 min.)

Svar:

defineringen på “Pkt. 2 Undervisning og kurser over 2 år” i pointskemaet er, at det er kurser, workshop, uddannelse.

Svar:

– mindst 60 point (svarende til 30 timer a´ 60 min.) skal være opnået som modtaget undervisning

Vi anvender BetterDocs