vedr. ændringer på optagelse af studerende

Spørgsmål:

Jeg har trukket optagelse af studerende xx tilbage. 

Hun er ikke studerende på instituttet fra d. xx og den tidligere fremsendte kontrakt er annulleret.

Svar: 

Vi har i Optagelsesudvalget behandlet din mail. Vi har ikke mulighed for at annullere et medlemskab, det er medlemmet selv der skal annullere sit medlemskab. Vi ved jo ikke om den studerende er tilmeldt anden skole eller ønsker at fortsætte sit studie på en anden skole.

 

Svar: 

Vi skriver til jer, grundet at vi kan se at, du som er leder af instituttet er udmeldt af FaDP grundet manglende betaling af dit kontingent.

Dette medfører også at instituttet hermed også udmeldes af FaDP, fordi skolemedlemskab kræver at lederen er uddannet psykoterapeut og medlem af FaDP. 

Vi beder instituttet at slette alt tilknytning rette mod FaDP, på hjemmesider, SoMe medier, brochurer og andet materiale, dette skal ske inden d. xx Hvis dette ikke sker inde den fastsatte dato, er det brud på markedsføringsloven. 

Vi anvender BetterDocs