Kropsorienteret psykoterapi

Kropsorienteret psykoterapi: Er en bred, samlet betegnelse for professionelt terapeutisk arbejde med kroppen. I kropsorienteret psykoterapi kombineres samtale med opmærksomhed på og arbejde med klientens krop, for forløse f.eks. traumer og for at give klienten en større bevidsthed på, hvordan kroppen udtrykker psykens problematikker.

Vi anvender BetterDocs