Adfærdsterapi

Adfærdsterapi: Denne behandlingsform, bygger på behaviorismens syn på psykologien, der siger, at adfærd ikke blot omfatter synlige handlinger, men også klientens tanker, følelser, forestillinger m.m. Enhver form for adfærd antages at være indlært som en følge af miljøets påvirkninger. Barndomsoplevelser kan i adfærdsterapi have en vis interesse, men det er først og fremmest her-og-nu situationen, der arbejdes med. Terapiformens mål er at arbejde på at forandre klientens adfærd.

 

Vi anvender BetterDocs