Kompetenceprofil

Foreningen af Danske Psykoterapeuter er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, landets overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed, til at varetage registreringsordningen for psykoterapeuter. Dette indebærer, at såvel Reg-uddannelsen som den enkelte uddannede Reg-psykoterapeut opfylder en...

Adfærdsterapi

Adfærdsterapi: Denne behandlingsform, bygger på behaviorismens syn på psykologien, der siger, at adfærd ikke blot omfatter synlige handlinger, men også klientens tanker, følelser, forestillinger m.m. Enhver form for adfærd antages at være indlært som en følge af miljøets påvirkninger. Barndomsoplevelser kan i adfærdsterapi have en vis interesse, men det er først og fremmest her-og-nu situationen, der arbejdes med. Terapiformens mål er at arbejde på at forandre klientens adfærd.

 

Vi anvender BetterDocs