Kompetenceprofil

Foreningen af Danske Psykoterapeuter er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, landets overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed, til at varetage registreringsordningen for psykoterapeuter. Dette indebærer, at såvel Reg-uddannelsen som den enkelte uddannede Reg-psykoterapeut opfylder en...

Hvem har interesse i at du er registreret psykoterapeut?

Det har klienter, offentlige og private virksomheder samt interesseorganisationer. Flere og flere kommuner forlanger f.eks. registrering af de behandlere, som deres personale må benytte, når de bl.a. har psykiske udfordringer og problemer. Det samme gør adskillige forsikringsfirmaer og private firmaer, der formidler kontakt til psykoterapeuter (f.eks. Falck Healthcare).

Det betyder, at titlen ”Reg. psykoterapeut” gør det nemt for alle at identificere, at du opfylder personlige, faglige og uddannelsesmæssige krav. Det skaber tillid og tryghed for brugerne af psykoterapi, når du har betegnelsen ”Reg. psykoterapeut”.

Vi anvender BetterDocs