Kompetenceprofil

Foreningen af Danske Psykoterapeuter er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, landets overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed, til at varetage registreringsordningen for psykoterapeuter. Dette indebærer, at såvel Reg-uddannelsen som den enkelte uddannede Reg-psykoterapeut opfylder en...

REG og supervision

Når du har et registreringsbevis udstedt af FaDP, forpligter du dig til at holde dig personligt og fagligt ajour inden for det psykoterapeutiske felt. Dette sker bl.a. via supervision, deltagelse i kurser, egenterapi, FaDP’s bestyrelses- og udvalgsarbejde, efteruddannelse mv. FaDP har udarbejdet et pointsystem, som vi vil bede dig benytte som ”Reg. psykoterapeut”, da dette skal bruges som dokumentation for, at du vedligeholder din registrering. Pointskemaet fremsendes sammen med foreningens logo og dit medlemsbevis til dig ifm. din optagelse i foreningen. Et medlemskab som Reg. Psykoterapeut gælder i 2 år. Pointskemaet returneres i udfyldt stand til optagelse@fadp.dk en måned før medlemskabets udløb. Hvis medlemmet stadig opfylder kravene til at kunne oppebære medlemskab som Reg. Psykoterapeut, fremsendes fornyet medlemsbevis og pointskema. Dette sker med to-års intervaller. Læs mere