Kompetenceprofil

Foreningen af Danske Psykoterapeuter er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, landets overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed, til at varetage registreringsordningen for psykoterapeuter. Dette indebærer, at såvel Reg-uddannelsen som den enkelte uddannede Reg-psykoterapeut opfylder en...

Hvad er godt at vide som nystartet selvstændig psykoterapeut?

Der kan være mange regler og love, der skal respekteres, men som kan være svære at huske – især som nyuddannet eller som nystartet psykoterapeut. Her får du nyttig info og links til relevante websites, hvor du kan læse mere.

Er du iværksætter kan det være en god idé at tjekke dette link:

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1757326&vId=0&lang=DA.

Her finder du nemlig en vejledning i, hvad du skal være opmærksom på, når du starter din virksomhed op.

CVR-nummer
Som enkeltpersons-virksomhed er der ikke de store formelle krav i forhold til registrering af din virksomhed. Du kan registrere din virksomhed på Virk.dk, hvorefter du får et CVR-nummer, og din virksomhed registreres i CVR-registret. Når du har en virksomhed, betaler du skat ved at skrive virksomhedens forventede overskud eller underskud i din forskudsopgørelse. Derefter modtager du 10 indbetalingskort fra skat, som skal betales til tiden. Du kan vælge at tilmelde disse til betalingsservice, så det hele kører af sig selv.

Som virksomhedsejer betaler du ikke skat i juni og december måned. Læs mere om skatter og afgifter her: https://erhvervsstyrelsen.dk/skatter-og-afgifter

Kapitalselskaber
Ønsker du at oprette virksomhed i en anden form end personligt ejet, kan du læse mere om selskabsformerne inde på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: http://erhvervsstyrelsen.dk/selskaber

Moms
Arbejder din virksomhed med momspligtige aktiviteter (f.eks. rådgivning og coaching), skal du være momsregistreret. Det gælder dog ikke, hvis den del af din virksomheds omsætning, der stammer fra momspligtige ydelser, ligger på mindre end 50.000 kr. på et år.

Læs mere på SKAT.dk: Moms indberettes til SKAT via TastSelv Erhverv, når først du er blevet momsregistreret. Når du er momsregistreret, skal du lave et momsregnskab (hvert halve eller kvarte år).
Det er vigtigt, at du angiver moms inde på SKATs side til tiden – også selvom du ikke har nogen ind- eller udgående moms. Ellers får du en bøde, som pt. ligger på ca. 800 kr.

Moms – undervisning, kurser og efteruddannelse
Fritagelse for moms fremgår af momslovens §13, som kan findes her:

Som udgangspunkt er undervisning, kurser og efteruddannelse momspligtige.

Der er dog nogle undtagelser:

  1. Uddannelser, hvor deltagerne bringes op på et højere kompetencemæssigt fagligt niveau, og hvor kursisten efter endt uddannelse kan praktisere faget og skaffe sig en indtægt, vil være momsfritaget.
  2. Kurser, hvor det offentlige yder tilskud, er momsfritaget, når der ydes tilskud til den enkelte elev eller selve uddannelsen. Der skal i stedet betales lønsumsafgift.
  3. Kurser, der udbydes til private personer, er som udgangspunkt momsfritaget. Der er dog undtagelser, da der er moms på kurser i stress, healing, drømmetydning, personlig udvikling og coaching.
  4. Kurser, hvor der ikke tjenes penge på afholdelse af disse, er momsfritaget. Fagforeninger afholder fx kurser for at højne medlemmernes faglige niveau, og har ikke et mål om at tjene penge på kurserne.
  5. Kurser for virksomheder, offentlige institutioner og selvstændigt erhvervsdrivende er momspligtige. Dette gælder også for fagpersoner i institutioner og virksomheder vedr. terapeutisk behandling.
  6. Ved afholdes af foredrag, skal der ikke opkræves moms. Foredrag er at betragte som kunstnerisk virksomhed, og disse er der hverken moms eller lønsumsafgift på.

Det væsentlige i afgørelsen af, om der skal betales moms, er indholdet af kurset, ikke hvad man kalder kurset, og hvem kurset er målrettet til.

Hvis du er det mindste i tvivl, så kontakt SKAT og få et bindende svar. Det koster kr. 400,-

Lønsumsregistrering
En del ydelser inden for sundhedsbehandling er fritaget moms (f.eks. psykoterapi). Tilbyder du kun denne type ydelser, behøver du ikke at blive momsregistreret, men skal i stedet lønsumsregistreres. Dog gælder det kun, hvis dit afgiftsgrundlag overstiger 80.000 kr. om året. Læs mere her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=813 

Fradrag
Du kan trække visse virksomheds-udgifter fra i din virksomheds skattepligtige indkomst. Der er regler for, hvilke udgifter du kan trække fra, og det er vigtigt, at du gemmer dit regnskab (dokumentation, bilag m.m.) i minimum fem år, for at kunne bevise dine udgifter, hvis SKAT kræver det. Du kan også trække udgifter fra i skat, som du har haft i op til 6 måneder før opstart.

Udvidet selvangivelse
Du finder din udvidede selvangivelse SKATs Tast selv-side. Som selvstændig er du forpligtet til at lave et skatteregnskab, men det er ikke noget, du skal sende til SKAT, medmindre SKAT beder dig om det. Det vigtigste er at huske at overholde fristen for udfyldelse af selvangivelsen. Overholdes den ikke, får du en bøde. Der er også særlige regler for skat af telefon, computer og internet, som er værd at sætte sig lidt ind i. Læs mere her: skat.dk

Fakturering
Er du momsregistreret SKAL din faktura indeholde nogle bestemte oplysninger.
Læs mere her:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2068789

Er du ikke momsregistreret, må dine fakturaer ikke indeholde informationer om moms. Dog kan du måske blive inspireret til, hvad der er smart at få med på din faktura – både for din egen og klientens skyld.

Forsikring
FaDP tegner en samlet ansvarsforsikring for alle medlemmer, der er uddannede psykoterapeuter. Det vil sige, at når man er medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter, er man automatisk omfattet af en erhvervsansvarsforsikring som psykoterapeut. (Mere information om forsikringen vil tilgå hurtigst muligt)

Vi anvender BetterDocs