Humanistisk / oplevelsesorienteret terapi

Humanistisk/oplevelsesorienteret terapi: Denne terapiform lægger vægt på, at klienten oplever og udtrykker undertrykte følelser, reaktioner og potentialer. Der er desuden fokus på, at der er en ligeværdig relation mellem terapeut og klient, og en indfølende holdning hos terapeuten (humanistisk psykologi). Den humanistiske tilgang blev oprindeligt betegnet som den tredje vej, fordi den var baseret på et alternativ til både psykoanalysen og de adfærdsorienterede tilgange, der var mere naturvidenskabelige. Oplevelse-orienteret psykoterapi har rødder i gestaltterapi, og Carl Rogers klientcentrerede metode.

Vi anvender BetterDocs