Terapeutiske retninger

Psykoterapi er en fælles betegnelse for forskellige former for metoder, der har til formål at støtte en klient i at kunne rumme og magte sine egne livsvilkår ved hjælp af samtaleterapi eller andre former for terapi med samme formål. Der er rigtig mange former for psykoterapi, men her er der en oversigt over hovedretningerne: