Kompetenceprofil

Foreningen af Danske Psykoterapeuter er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, landets overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed, til at varetage registreringsordningen for psykoterapeuter. Dette indebærer, at såvel Reg-uddannelsen som den enkelte uddannede Reg-psykoterapeut opfylder en...

Hvordan skal pointsystemet opgøres?

Spørgsmål:

Ud fra det vedhæftede pointskema…  Hvordan er det point systemet opgøres? Er det 1:1 – Altså at en klient time giver 1 point, en time undervisning/supervision giver 1 point?

Eller det f.eks. 6 point pr. givet undervisningstime?

Svar:

Under pkt. 1. Udøvende psykoterapeut: du får 200 point for at have ydet 180 timers klientterapi over 2 år, dvs. 1 time svarer til 1 time og de 180 timer udløser 200 point

Under pkt. 2. Undervisning og kurser over 2 år: 1 times modtaget undervisning udløser 2 point og 1 times givet undervisning udløser 6 point

Under pkt. 3. Supervision og egenterapi – over 2 år: 1 times modtaget supervision udløser 15 point og 1 times givet supervision udløser 20 point

Vi anvender BetterDocs