Kompetenceprofil

Foreningen af Danske Psykoterapeuter er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, landets overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed, til at varetage registreringsordningen for psykoterapeuter. Dette indebærer, at såvel Reg-uddannelsen som den enkelte uddannede Reg-psykoterapeut opfylder en...

søge om medlemskab

Spørgsmål:

Jeg vil gerne søge om medlemskab og henvender mig da min uddannelse ikke står ikke på jeres liste

Svar:

vil du sende dit uddannelsesbevis så finder vi en løsning.

Vi anvender BetterDocs