I denne forårsudgave af et nyhedsbrev, kan du læse:

 • Formand og næstformand om Covid19 – Vær obs på Zoom-møde onsdag d.18/3 2020 kl. 12.00 – Se nedenfor.
 • Udvalgsformændenes beskrivelser af, hvad de frivillige, der er engageret i vores forskellige udvalg, har arbejdet med siden sidste nyhedsbrev.
 • Referatet fra Generalforsamlingen.
 • Se de nyligt valgte på tillidsposterne.
 • Vedtægtsændringer.
 • Vedhæftet: Budget for 2020, årsregnskab for 2019 og beslutningsreferat fra Generalforsamlingen

Formand og Næstformand:

 • Kære medlemmer.

  FaDP følger Covid19 situationen med alvor.

  Vi ved, alle er berørte af situationen i forskellige aspekter af livet.
  Vi har, som regeringen og Sundhedsstyrelsen et stort ønske om, at bringe smittekurven nedad, og vi ønsker at bidrage til de, der har behov, må få den nødvendige hjælp.
  Vi ønsker at vores sundhedspersonale og beredsskab, der til hverdag knokler og i endnu højere grad lige nu, fortjener vores fulde opbakning. Vi må hver især gøre vores.

  Samtidig ved vi godt, at de fleste af FaDPs medlemmer har en selvstændig virksomhed, der også må have fokus, i forhold til de konsekvenser som Coronanedlukningen kan have. Dette tager vi også alvorligt, og vi er alle i samme båd.

  FaDP vælger at melde sig under fanen til tjenestevillighed. Vi kan se mange gode tiltag i foreninger der opstår, og andre der allerede er i dialog med regeringen i forhold til at tale de selvstændiges sag. Feks har foreningen dansk soloselvstændige fået over 32.000 medlemmer i deres Facebook gruppe på bare 3 dage. De har nu startet en forening https://danskesoloselvstaendige.dk/.
  Vi går derfor ikke til borgen lige nu, vore politikere har allerede modtaget mange gode forslag, der kan tale til fordel for vores branche. Samtidig tænker vi vore politikere har rigeligt på deres arbejdslister.

  FaDP ønsker, at vi netop nu viser vores branches styrke og spidskompetence, nemlig at hjælpe folks nervesystemer til mere af ro. Et øre, der kan lytte. Sammen er vi stærke, og vi kan vise denne branches styrke ved at vise, at vi har taget vores egen medicin. Som psykoterapeuter har vi alle gennemgået den fænomenologiske undervisningsform, hvor vi har gennemgået egenterapi og afprøvet redskaber og færdighedstræninger. Det er nu, vi kan bruge vores egen stoiske ro. Stå i os selv og gøre brug af egne redskaber for herigennem at tilbyde vores tjenestevillighed til et samfund, hvis borgere er i uvante situationer, der kræver nytænkning, i mange af de daglige normale rytmer.

  Mange borgere med skrøbelige nervesystemer kan også opleve at deres kæmp, flygt og frys system måske rører lidt på sig, når nyheder og ændringer samt uforudsigelighed præger hverdagen. Det er vores overlevelsessystem, der berøres og derved kan påvirke vores håndteringsevne.

  Rent praktisk vil vi vise vores styrke ved at:
  · Udvise ro og ressourcer, når vi udtaler os digitalt eller overfor vores nærmeste, samt indadtil, samt til vores klienter selvfølgelig.
  · Tilbyde samfundet vores kerneydelse og blive endnu tydeligere som branche og branchens nødvendighed og berettigelse i samfundet.
  Et praktisk perspektiv til jer, der har virksomheder at tænke på:
  Tænk kreativt. Hvordan kan du og din virksomhed stille sig til rådighed med netop dine kompetencer? Hvad har samfundet brug for, som netop du kan og evner lige nu. Kan du sadle om for en stund og tilbyde dine klienter telefonisk terapi. Et øre der kan lytte er også meget kærkomment i denne tid. Kan du arrangere zoom samtaler, enkelt terapier eller gruppe zoom? Kan du undervise dine grupper eller kurser via digitale platforme som Google Meet, Skype professionel eller også zoom, som også kan optage sessionen og du kan lægge det op som webinar moduler på en digital platform som F.eks. Google Drev, Dropboks eller WE transfer eller Simplero.com.
  Her er en række links til hjælpende kompetente mennesker med kompetencer til at hjælpe virksomheder i nød. Disse virksomheder tilbyder gratis vejledning og hjælp til det praktiske omkring konsekvenserne af at have en tom ordrebog i denne og kommende tid.
  Stiller sig til rådighed med over 100 coaches

  Samtidig til dig, der har lyst at bidrage med ro til menneskers nervesystem hvor vores faggruppe netop kan træde endnu mere i karakter og vise denne tjenestevillighed i samfundet, hvis borgere har brug for os lige nu.

  Helt konkret opretter vi en telefon linje, hvor både interne FaDP medlemmer, der måtte have brug for et øre, men også andre borgere i samfundet med akut behov, kan ringe ind og modtage gratis terapi.

  Dem, der har lyst, til at være med til sammen at løfte i flok, kan deltage i et zoom-møde onsdag d. 18/3 2020 kl. 12.00. Du deltager ved at trykke på dette link https://zoom.us/j/7357035567.
  På mødet kan du melde dig ind under fanerne og få specifik briefing om, hvordan vi gør dette. Der skal laves telefonvagtplaner og fordeles og så er vi klar til samfundstjeneste.

  Vi håber, at se mange af jer, der har overskud til denne begivenhed.

  FaDP ønsker alle det bedste forløb i denne tid. Pas på jer selv og hinanden.
  Sammen er vi stærke!
  Udvalgsformand
  Kirsa Dechlis
  Næstformand
  Jimmy Viborg

Optagelsesudvalg:

 • Optagelseudvalget fortæller, at foreningen nu har 453 medlemmer heraf 17 uddannelsesteder.
  Den tværgående udviklingsgruppe, som vi nævnte i nytårs-nyhedsbrevet arbejder fortsat på muligheden for en akkrediteringsordning for psykoterapeuter i Danmark. I øjeblikket arbejdes der helt konkret for at et af foreningens uddannelssteder vil kunne indplaceres på niveau 7. Læs mere om det i Uddannelsesudvalgets beretning nedenfor.
  Vi kan med glæde fortælle, at foreningen har en stærk strøm af nye medlemmer, der løbende bliver optaget og sikret vores fordele og mærker varmen i fællesskabet.Udvalgsformand
  David BR Camacho

Politisk udvalg:

 • I Politisk udvalg ønsker vi, at publicerer nogle artikler til dagbladene.
  – Vi har talt om, igen at tage det op med at blive optaget som faggruppe i Krifa.
  – Vi arbejder på at finde en økonomisk overskuelig model på at komme med til folkemødet på Bornholm.
  – Vi har stadig ønske om, at få møder sat i stand med sundhedsordførere for nogle af de politiske partier.
  – Vi arbejder på, at få lavet en kampagne så vi kan komme i betragtning indenfor sygesikring Danmark.
  – Vi arbejder på at få lavet nogle temaer og planer for mere liv og info på hjemmesiden og de sociale medier.
  – Vi arbejder ligeledes på at finde nogle samarbejdspartnere, eks. fagforeninger, hvor vi kan få skabt synlighed og måske arbejde for psykoterapeuter.Udvalgsformand
  Mads Vang Christensen

Eventudvalget:

 • Event udvalget fortsætter med supervisions arrangementer med stor succes, og der er stadig mange tilmeldte og stor tilslutning, Vi har forsøgt at blande kortene, så der tilbydes forskellige tidsintervaller og dage, så flest mulige kan deltage.Næste gang er:
  30. marts kl 14.00 i Århus
  1. april kl 14.00 i Hellerup.Vi afholdt også vores første netværksmøde, hvor der var et indledende foredrag af Formand kirsa Dechlis – og ca. 15 fremmødte brugte derefter et par timer på at samtale og sparre med hinanden. Det var en super god aften, og vi gentager succesen.

  Forslag til emner til netværksarrangementer modtages med tak på event@fadp.dk

  Sidst men ikke mindst har vi faciliteret GDPR kursus for medlemmer hvor du kan få lavet din egen GDPR politik. Dette foregår 15. april – der er stadig pladser.

  Se mere på Foreningen af danske psykoterapeuter – “FaDP-medlem” på facebook

  Udvalgsformand
  Rikke Thuesen

Uddannelsesudvalget:

 • Uddannelsesudvalget
  Udvalgets hovedfokus er den igangværende niveauvurdering af psykoterapeutuddannelsen i forhold til den nationale Kvalifikationsramme for Livslang Læring for private og offentlige uddannelser, der ikke er reguleret under Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Undervisningsministeriet.
  Kvalifikationsrammen for Livslang Læring er et redskab, der giver et overblik over de otte uddannelsesniveauer, vi har i Danmark. Kvalifikationsrammen viser, hvordan forskellige danske uddannelser er indplaceret i forhold til hinanden, og gør det også lettere at sammenligne danske og udenlandske uddannelser. Alle offentligt anerkendte uddannelser er indplaceret på et af de otte niveauer på baggrund af det læringsudbytte, som uddannelserne giver i form af viden, færdigheder og kompetencer.
  Det er bestyrelsens holdning, at en sådan niveauvurdering kan styrke mulighederne for samspil mellem private og offentlige uddannelser, fx ved meritvurdering eller realkompetencevurdering. Herudover danner arbejdet grundlag for en intern kvalitetskontrol af indhold og håndtering af psykoterapeutuddannelsen.

  Niveauvurderingen sker i to faser: I fase 1 foretager Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) en administrativ vurdering af, om den ansøgende uddannelse lever op til de seks krav, der stilles for, at en uddannelse kan blive niveauvurderet. Hvis uddannelsen lever op til kravene, går uddannelsen videre til fase 2, hvor AI suppleret af en eller flere faglige eksperter foretager den faglige vurdering af, om uddannelsens samlede mål for læringsudbytte kan indplaceres på det ansøgte niveau i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.Tidsrammen for fase 1 er den 2. juni 2020.

  FaDP baserer sin akkrediteringsproces på registreringsordningen. Bestyrelsen har godkendt et pilotprojekt baseret på den 4-årige psykoterapeut uddannelse på Human Education Group (HEG). HEG har indvilget i at stille de mandtimer, der er nødvendige for gennemførelse at både fase 1 og 2 af ansøgningsprocessen til rådighed uden beregning. Til gengæld har FaDP bevilget ansøgningsgebyret.
  Pilotprojektet vil danne grundlag for udarbejdelsen af en rammeskabelon med tilhørende vejledning, der kan anvendes af de resterende uddannelsessteder (reg), der ønsker sig niveauvurderingen.

  Udvalgsformand
  Birgith Broberg

Regnskab:

 • Vedhæfter regnskab for 2019 og budget for 2020.
 • Til Reg. Psykoterapeuter og Reg. Psykoterapeutiske skolerDa medlemsskabet for Reg. Psykoterapeuter skal fornyes hvert 2. år, og dette også betinges af et betalt kontingent, har vi besluttet, at kontingentet for Reg. skoler og Reg. psykoterapeuter skal følge registreringsdatoen. Derfor har der været lidt reguleringer af kontingenter, idet disse hidtil har fulgt oprindelige indmeldelsesdato. Alle medlemmer bliver gennemgået og reguleret, således at der fremover opkræves kontingent hvert år på registreringsdatoen. Derfor vil nogle opkrævninger lyde på kortere perioder. Dette vil fremgå af besked feltet.
  Jeg beklager, at der har været nogle af jer, der har fået flere henvendelser fra mig, men kan love jer, at jeg tjekker alle igennem. I er altid velkommen til at henvende jer, hvis I har spørgsmål til kontingentet.På vegne af Regnskab
  Else Iseling

Kommunikationsudvalget:

 • Kommunikationsudvalget har arbejdet med udarbejdelse af et årshjul som et redskab til projektoverblik samt overblik over målsætninger og deadlines over en 4 årig periode. Vi ønsker at gøre arbejdsgangene mellem udvalgene i FaDPs interne regi så gennemsigtige som muligt og arbejde på at intern og externt kommunikation er tydelig og dynamisk.Vi arbejder via årshjulet på, at give mulighed for både udvalgsmedlemmer samt menige FaDP medlemmer, at kunne kigge ind i myretuen eller bi-staden FaDP og se, hvordan der arbejdes, og hvordan den lækre honning bliver lavet, som vi alle smager på via FaDPs mærkesager.Ligeledes er der på en række kreative tiltag i proces til medlemmerne med ønsket om at skabe lidt god stemning samt lidt fællesskabs gejst, i form af månedlige videoer eller andre tiltag på Facebooksiden eller hjemmesiden.

  Udvalgsformand
  Mette Graves

Hos FaDP løfter vi i flok. Har du allerede nu lyst til at være med i foreningens arbejde, er du mere end velkommen til at
ringe eller skrive til os. Vi håber også, at du får lyst til at anbefale andre at melde sig ind i FaDP.

Du er altid velkommen til at kontakte FaDP.