TAK FOR EN VELOVERSTÅET EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING


Bestyrelsen ønsker at takke de mange, der mødte frem til vores ekstraordinære generalforsamling i går.

Det var en glæde at se 41 deltagere, bestående af såvel studerende som uddannede psykoterapeuter, samt repræsentanter for ikke mindre end 9 af foreningens tilknyttede uddannelsessteder. I udviste alle med jeres deltagelse en uvurderlig interesse for foreningens arbejde.
Tak for den gode debat I evnede at igangsætte om de opstillede ændringsforslag. Tak fordi I med jeres spørgsmål og bidrag gjorde de endelige vedtægtsændringer endnu skarpere. Jeres tydelige engagement er på alle måder med til at give endnu mere energi og lyst til det arbejde, vi med baggrund i jeres mandater udfører i bestyrelsen.
Det er samtidigt en stor glæde for bestyrelsen at kunne ønske de nyvalgte medlemmer af foreningens Klagenævn et stort TILLYKKE med valget.
Tak fordi I stiller jer til rådighed.
Vi ved, at I kommer til at udføre et vigtigt arbejde for foreningen og dens medlemmer.

Data på det nye klagenævn kan ses her: https://fadp.dk/organisation Referat af dagen og yderligere informationer, udsendes snarest.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Foreningen af Danske Psykoterapeuter

Næste

Kommentarer lukket