Psykoterapi – en af nøglerne til at bekæmpe ældres ensomhed

I Danmark står vi overfor en udfordring, der rækker dybere end det synlige – ensomhed blandt ældre. Det er en folkesygdom, der ikke kun slider på de enkelte individer, men også koster samfundet dyrt – hele 8 milliarder kroner årligt. Med statistikker, der afslører at over 55.000 ældre borgere over 65 år oplever svær ensomhed, og i Aarhus Kommune føler mere end hver tiende borger sig ofte uønsket alene, er det tydeligt, at handling er nødvendig.

De sundhedsmæssige konsekvenser af langvarig ensomhed er alvorlige og inkluderer selvskade, angst, depression og selvmordstanker. Disse symptomer skaber en ond cirkel af isolering og yderligere mentalt forfald, hvilket understreger behovet for ikke blot at reagere på, men også forebygge disse tilstande.

Psykoterapi tilbyder en løsning på dette presserende problem ved at tilbyde ældre redskaber til bedre at kunne håndtere ensomheden, opbygge sociale færdigheder, og ikke mindst finde ny mening med livet. Foreningen af Danske Psykoterapeuter er parat til at påtage sig en aktiv rolle i kampen mod ensomhed ved at tilbyde specialiserede terapeutiske samtaler målrettet den ældre del af befolkningen.

For at denne indsats skal lykkes, er det afgørende, at der etableres et solidt samarbejde mellem psykoterapeuterne og kommunale myndigheder som Aarhus Kommune. Ved at arbejde sammen kan vi skabe integrerede, skræddersyede terapeutiske programmer, der er specifikt designet til at tackle de unikke udfordringer, som ældre borgere står overfor.

Disse tiltag skal ikke ses som en byrde for kommunekasserne, men derimod som en vital investering i vores ældres psykiske sundhed og i sidste ende i hele samfundets velfærd. Ved at investere i psykoterapeutiske tjenester til ældre, kan vi reducere langtidseffekterne og omkostningerne ved ensomhed og relaterede lidelser, samtidig med at vi forbedrer livskvaliteten for en betydelig del af vores befolkning.

En stor del af problemet med ensomhed blandt ældre er manglen på offentlig opmærksomhed og ressourcer dedikeret til mental sundhed for denne aldersgruppe. Derfor bør vi, som samfund, ikke kun adressere de fysiske sundhedsbehov, men også de psykiske og sociale. Psykoterapi til ældre er ikke blot et værktøj til at håndtere eksisterende psykiske lidelser, men en essentiel forebyggende foranstaltning, der kan forbedre deres samlede livskvalitet.

Introduktionen af psykoterapi i ældres liv har også potentialet til at stimulere deres sociale interaktion og øge deres engagement i samfundet. Mange ældre føler sig isolerede, ikke kun på grund af fysiske begrænsninger, men også fordi de mangler tilknytning til andre. Ved regelmæssigt at deltage i terapeutiske sessioner får de en mulighed for at udtrykke sig, dele deres bekymringer, og føle sig hørt og forstået. Dette kan styrke deres selvværd og motivere dem til yderligere social interaktion, hvilket kan være afgørende for at bryde den onde cirkel af ensomhed.

Desuden er der en økonomisk fordel ved at integrere psykoterapi i behandlingstilbuddene til ældre. Ved at forebygge de alvorlige konsekvenser af langvarig ensomhed, såsom depression og fysiske sundhedsproblemer, som kan være dyre at behandle, kan vi spare samfundet for betydelige beløb. Disse besparelser kan i stedet investeres i yderligere sundhedsfremmende og sociale aktiviteter, der kan berige ældres liv.

Vi står ved et vigtigt vejvalg: Vi kan vælge at se passivt til, mens tusinder af ældre lider i stilhed, eller vi kan handle proaktivt og give dem de værktøjer, de har brug for til at leve et fuldt og meningsfyldt liv. Vi skal opfordre politikere, sundhedsprofessionelle og samfundet som helhed til at prioritere og finansiere psykoterapeutiske tjenester for ældre. Det er ikke blot en investering i enkeltpersoner, men i vores samfunds sundhed og fremtid.

Lad os være de første til at sige, at hver eneste ældre fortjener respekt, omsorg og adgang til de ressourcer, der kan forhindre eller mindske ensomhed. Det er ikke nok at tilbyde pladser på plejehjem og medicinsk pleje. Vi må også tilbyde sjælefred og følelsesmæssig støtte gennem psykoterapi, for at sikre, at ingen ældre føler sig uønsket alene. Dette er en opgave, vi ikke har råd til at ignorere.

David BR Camacho
Politisk udvalgs medlem
Foreningen af Danske Psykoterapeuter

Kommentarer lukket