Kompetenceprofil

Foreningen af Danske Psykoterapeuter er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, landets overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed, til at varetage registreringsordningen for psykoterapeuter. Dette indebærer, at såvel Reg-uddannelsen som den enkelte uddannede Reg-psykoterapeut opfylder en række lovgivne krav omkring uddannelse, gennemført egenterapi, efteruddannelse og supervision. Dette bibringer Reg-psykoterapeuten en række vigtige kompetencer.

Læs mere: 

Kommentarer lukket