Viktor Frankl

Vilje til Mening Af Mads Vang Christensen Viktor Frankl var en østrigsk neurolog og psykiater, der grundlagde logoterapi, en terapi inden for eksistentiel psykoterapi. Hans bidrag til vores forståelse af...

Samarbejde mellem Danske Psykoterapeuter og Kommuner: Skabning af Terapeutiske Fællesskaber for Forældre til Børn med Psykiatriske Diagnoser. I lyset af den stigende udfordring, som forældre til børn med psykiatriske diagnoser står overfor, er det afgørende at etablere et konstruktivt samarbejde mellem Danske Psykoterapeuter og kommunerne. 
Læs mere
Vilje til Mening Af Mads Vang Christensen Viktor Frankl var en østrigsk neurolog og psykiater, der grundlagde logoterapi, en terapi inden for eksistentiel psykoterapi. Hans bidrag til vores forståelse af mennesket og psykologien er virkelig enestående. Hans studier stammer fra de største menneskelige tragedier, hvor han 
Læs mere
Vilje til Magt Af Mads Vang Christensen Friedrich Nietzsche (1844-1900) var en tysk filosof, kulturel kritiker, og poet, hvis arbejde har haft en dyb indflydelse på moderne filosofi og vestlig tænkning. Hans idéer om moral, religion, kultur, og eksistens fortsætter med at udfordre og inspirere. Tidlig 
Læs mere
Vilje til bevidsthed Af Mads Vang Christensen Friedrich (Fritz) Salomon Perls (1893-1970) var en fremtrædende tysk-født psykiater og psykoterapeut, mest kendt som en af grundlæggerne af gestaltterapi. Han spillede en afgørende rolle i udviklingen af humanistisk psykologi og efterlod sig en betydelig arv i psykoterapeutisk praksis 
Læs mere
Viljen til lyst og forståelse Af Mads Vang Christensen Viljen til lyst og forståelse  Sigmund Freud (1856-1939), en østrigsk neurolog, er bedst kendt som grundlæggeren af psykoanalysen.  I dette portræt af Freud kunne “Vilje til Forståelse” være en værdig portræt titel. Freud var drevet af en dyb 
Læs mere
Carl Jungs studier af Mads Vang Christensen Carl Rogers studier er et af psykologiens helt store skattekamre. Hans enestående indsigter har bidraget væsentligt til vores forståelse af mennesket og dybden af vores sjæl. Han påpegede, at det negative, vi ser i andre, ofte spejler det, vi 
Læs mere
Med vores aldrende befolkning er det tydeligt, at vi har brug for mere end blot fysisk pleje. Psykoterapi kan levere den nødvendige støtte til at tackle de psykiske og følelsesmæssige udfordringer, som ældre står overfor”, skriver David B.R. Camacho. 
Læs mere
Den stigende forekomst af ensomhed blandt ældre, hvor over 55.000 personer over 65 år føler sig isolerede, kaster yderligere lys over det presserende behov for omfattende og helhedsorienteret støtte til vores ældre medborgere Læs hele artiklen
Læs mere
I takt med at befolkningens aldersstruktur forskydes, og flere af os lever længere, stiger behovet for holistisk støtte til vores ældre medborgere. Foreningen af Danske Psykoterapeuter ser dette som en gylden mulighed for at bringe deres ekspertise i spil og byde ind på ældreområdet. Hvorfor 
Læs mere
Vores unge kravler langs murene – isolerer sig derhjemme. Der er bunker af viden om, at de allerede er centrum for deres egen frygt, for ikke at slå til, ikke at være gode nok. Helt konkret er deres adfærd at søge sikkerhed isoleret og undgå”, 
Læs mere