Med vores aldrende befolkning er det tydeligt, at vi har brug for mere end blot fysisk pleje. Psykoterapi kan levere den nødvendige støtte til at tackle de psykiske og følelsesmæssige udfordringer, som ældre står overfor”, skriver David B.R. Camacho. 
Læs mere
Den stigende forekomst af ensomhed blandt ældre, hvor over 55.000 personer over 65 år føler sig isolerede, kaster yderligere lys over det presserende behov for omfattende og helhedsorienteret støtte til vores ældre medborgere Læs hele artiklen
Læs mere
I takt med at befolkningens aldersstruktur forskydes, og flere af os lever længere, stiger behovet for holistisk støtte til vores ældre medborgere. Foreningen af Danske Psykoterapeuter ser dette som en gylden mulighed for at bringe deres ekspertise i spil og byde ind på ældreområdet. Hvorfor 
Læs mere
Vores unge kravler langs murene – isolerer sig derhjemme. Der er bunker af viden om, at de allerede er centrum for deres egen frygt, for ikke at slå til, ikke at være gode nok. Helt konkret er deres adfærd at søge sikkerhed isoleret og undgå”, 
Læs mere
https://stiften.dk/debat/vi-maa-slaa-bremsen-i-stress-skal-forebygges-og-vi-vil-gerne-hjaelpe
Læs mere
Kronik i Information, “Spred ikke misforståelser; Psykoterapeuter er veluddannede og gør stor nytte i samfundet” https://www.information.dk/debat/2022/12/spred-misforstaaelser-psykoterapeuter-veluddannede-stor-nytte-samfundet
Læs mere
Kære medlem. Så er det tid at sætte kryds i kalenderen den 15. marts 2023. Du inviteres nemlig hermed til ordinær generalforsamling 15. marts 2023. Vi byder på kl. 12-12.45. lidt frokost.Kl. 12.45-13.00 er der pause. Kl. 13.00-14.15 et lille inspirerende oplæg (nærmere info herom følger),  14.15-14.30 pause. kl. 
Læs mere
PSYKOPRESS  er i oktober udkommet med sin 2. udgave i bladets levetid. Et fagblad vi ønsker at forære til  branchen. Se bladet online her: https://fliphtml5.com/pfgto/wuzo I dette nummer af Psykopress søger vi bl.a. at præsentere læseren for en hyldest til Freud, som alment benævnes psykoterapiens fader.  Der dykkes 
Læs mere
FORENINGEN AF DANSKE PSYKOTERAPEUTER RAPPORT OVER PSYKOTERAPIENS INTERESSER AF POLITISK UDVALG MADS VANG CHRISTENSEN, LINE VINSTEN, DAVID BR CAMACHO, SANNE RIMPLER 30. april 2021 rapport over psykoterapiens interesser [Hent som PDF] BAGGRUND OG INDLEDNING  Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP) har interesse i at undersøge, hvordan 
Læs mere
Fagmagasinet PSYKOPRESS kigger ind ad brevsprækkerne. Foreningen af Danske Psykoterapeuter udgiver i marts 2021 deres første fagmagasin og medlemsblad Psykopress, med temaer som eksistens, menneskeliv, psykoterapi, relationer samt faglighed inden for den psykoterapeutiske branche. I en tid hvor verden har været i undtagelsestilstand, har Foreningen 
Læs mere