De danske familier har brug for støtte

Samarbejde mellem Danske Psykoterapeuter og Kommuner: Skabning af Terapeutiske Fællesskaber for Forældre til Børn med Psykiatriske Diagnoser.

I lyset af den stigende udfordring, som forældre til børn med psykiatriske diagnoser står overfor, er det afgørende at etablere et konstruktivt samarbejde mellem Danske Psykoterapeuter og kommunerne. Vi ønsker at skabe et inkluderende miljø, hvor forældre kan mødes og dele deres erfaringer, samtidig med at vi tilbyder terapeutisk støtte.

En ny undersøgelse fra Psykiatrifonden understreger alvoren af situationen: 84 procent af forældre til børn med psykiatriske diagnoser er hårdt ramt. Desværre viser undersøgelsen, at tre ud af fire forældre til børn med diagnoser ikke får den nødvendige hjælp til at navigere i sundhedsvæsenet. Yderligere viser det sig, at hver fjerde forælder til et barn med en psykiatrisk diagnose selv bliver sygemeldt. Ifølge Psykiatrifonden har 73.220 børn og unge under 18 år psykiatriske diagnoser.

Terapiens positive virkning er veldokumenteret, og vi ønsker at bringe denne viden i spil i form af gruppepsykoterapi og familieterapi. Som kan være en effektiv tilgang til at hjælpe forældre og børn med psykiatriske diagnoser.

Foreningen af Danske Psykoterapeuter appellerer til de danske kommuner om at indgå i en konstruktiv dialog. Vi er klar til at spille en central rolle i at styrke familiernes trivsel og supplere det eksisterende psykiatriske system. Med vores erfarne medlemmer, der allerede arbejder i forskellige samfundsområder, ønsker vi at udvide vores indflydelse og samarbejde med kommunerne. Vi opfordrer kommunerne til at tage imod vores håndsrækning og indgå i en givende dialog om at integrere psykoterapeuter endnu mere aktivt i sociale indsatser til gavn for de berørte familier.

Kommentarer lukket