Hjertelig tillykke med fødselsdagen, til vores allesammens forening

I dag, d.22.marts er det nemlig FaDP’s 6-års fødselsdag.
Derfor er det præcis seks år siden, at medlemsnummer 1 blev oprettet.
Det er desuden ”Danmarks psykoterapeutiske dag”, hvilket også er stort – Det er tredje gang, at denne dag kan fejres.
For 6 år siden oprettede vi en forening, der ønskede at være inkluderende, give støtte, inspiration og hjælp inden for vores psykoterapeutiske erhverv samt give branchen en inkluderende stemme både til brugere, studerende og udøvende psykoterapeuter og desuden højne kvaliteten af vores branche.
Vores formål blev for seks år siden beskrevet som, at:
 • sikre en faglig og kvalitetsbærende fremtid for uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelser ud til samfundet og borgerne.
 • sikre dansk lovsikring og gennemsigtighed i kvaliteten af psykoterapeutiske uddannelser i Danmark.
 • danne bro til det etablerede social- og sundhedssystem.
 • skabe og sikre etik i udførelse af psykoterapi.
 • sikre borgerne, at den psykoterapi de modtager, er tidssvarende, og at den enkle psykoterapeut er under løbende supervision og optimering.
 • skabe et forum for Psykoterapeuter og uddannelsessteder, der løbende udvikler psykoterapeutisk pensum og interne evaluerings modeller.
 • skabe lighed og fællesskab for den samlede psykoterapeutiske branche.
Vi har sammen opnået meget mere, end vi har turdet håbe på i disse 6 år. Blandt andet:
 • Studerende har gennem flere år fået en forening, hvor de kunne være medlemmer og få støtte fra.
 • Skoler er blevet samlet, og der er skabt samarbejde på tværs af disse.
 • Ildsjæle i FaDP har fået gennemført registreringsordningen og er ”godkender” af registreringsordningen (den beskyttede titel er Reg. psykoterapeut og Reg. psykoterapeutisk uddannelse) af psykoterapeutiske uddannelser og udøvere.
 • Optaget et voksende antal studerende, psykoterapeuter, registrerede psykoterapeuter, uddannelsessteder og registrerede uddannelsessteder.
 • Skabt nye muligheder for, at FaDP´s medlemmer kan mødes og netværke, studerende såvel som færdiguddannede psykoterapeuter samt modtage supervision.
 • Kontinuerlig og konsekvent dialog med politikere på Christiansborg.
 • Fastlagt datoen i dag, der er FaDP´s fødselsdag og desuden hele Danmarks psykoterapeutiske dag.
Derfor fejrer vi naturligvis også denne særlige dag i dag og arbejder blandt andre tiltag ihærdigt lige nu videre på, for det første at gøre det muligt for vore uddannelsessteder at søge akkreditering og blive niveauvurderet ved Danmarks Akkrediterings Institut. Dernæst at kunne gøre det enklere og lettere for kommende af vore uddannelsessteder, for hvem det er muligt, at søge akkreditering. En lang, tung proces, der er drevet af frivillig arbejdskraft, entusiasme og fælles villighed, som alt andet, der arbejdes med og for i denne forening.
Vores ønskeliste, fra den spæde start fra dengang foreningen så dagens lys første gang, følger vi stadig.
Det er altid en balancegang, at få sine ønsker gjort levende og bæredygtige. Ofte balancerer vi som så ofte i andre sammenhænge i livet mellem de muliges kunst og begæret med at kunne udføre mere på kortere tid.
Lad os sammen glædes over, at vi alle på forskellig vis har fundet vej til FaDP, at vi har mødt hinanden i denne forening, og at vi alle har mulighed for at ønske den tillykke med de seks år.
Hvert eneste medlem i FaDP har betydning og lad os ved hvert optag af nyt medlem glædes over at fællesskabet vokser. For det er os alle i fællesskab, der ér denne forening.
Uden os alle var FaDP ikke.
Ønskelisten for FaDP vokser stadig og bliver heldigvis ikke udtømt.
Nye frivillige kræfter med nye idéer og ønsker melder sig løbende på banen og støtter det, vi alle brænder for, nemlig at fortsætte med at skabe betydning og gøre en forskel for psykoterapien i Danmark i de næste mange år.

Hjertelig tillykke!

På vegne af FaDP’s bestyrelse og udvalgsmedlemmer kan foreningen glædes over, at se lige netop dig i vores inkluderende, rummende og dialogsøgende forening. Her løfter vi i flok.

Skriv et svar