Pressemeddelelse fra FaDP om samfundssind og psykoterapeutisk støtte til unge

Pressemeddelelse fra Foreningen af Danske Psykoterapeuter

Psykoterapeuter ønsker at udvise samfundssind og bidrage til de unges behov for terapi mod angst og depression

Den nye aftale om gratis psykologhjælp til unge under 25 år, som lider af angst og depression, kan betyde måneders ventetid hos psykologerne og få store konsekvenser for unges mentale sundhed. Dette kan undgås, hvis psykoterapeuter inddrages i aftalen.

Den 7. december præsenterede regeringen den nye finanslovsaftale, hvori det bliver muligt at yde gratis psykologhjælp til unge under 25 år, der lider af depression og angst.

Den psykoterapeutiske branche ønsker, at vores kvalifikationer, kan bringe nytte i opgaven med psykoterapeutisk støtte til samfundets unge under 25 år, der lider af angst og depression.

Det er med stor glæde, at der er kommet det rette fokus på børn og unge der lider. Stor glæde, fordi der er et tilsvarende stort behov for hjælp hos de unge med omtalte udfordringer. Udfordringer som har samfundsmæssige konsekvenser tillige med konsekvenser for den unges trivsel.

Psykologhjælpen kan dog lade vente på sig. Ventetiden på psykologhjælp ligger mellem 3 måneder til 12 måneders. Med denne nye finanslovgivning, vil ventelisterne stige endnu mere og glæden vil være kortvarigt, med udsigten til mellem 6 måneder og måske op til et halvandet års ventetid som tidshorisont. 

Som i alle kriser og traumer, er der evidens for, at tidlig indsats og hjælp, er med til, at mennesket kommer tilbage til et funktionelt liv og et liv i trivsel.

Samme ordning som med frie hospitalsvalg

Derfor ønsker psykoterapeuterne at stå stærkt og klar til, at støtte op og bidrage til, at ventelisterne nedbringes. 

Vi foreslår i Brancheorganisationen Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP), at der med fordel kunne sættes ind med samme ordning, som med de frie hospitalsvalg, og sikring i, at hvis der er ventelister på hospitalet, så giver det plads til et privathospital. 

Privathospitalet bliver her en komplementær mulighed for borgeren, der ønsker hurtig lindring og heling. På samme måde kan psykoterapeuter være komplementære muligheder for de unge med angst og depression, der ønsker hurtig lindring og tidlig indsats. 

Dette ville kunne gavne den unge, der ellers kunne sidde med udsigt til op til 6 måneders ventetid på psykologhjælp, med en i forvejen knækket psyke og håbløshed. 

Mange af FaDp´s medlemmer arbejder allerede i samfundet, f.eks. hos; Tuba, incestcentre, Blå kors, institutioner med udsatte unge, Center for voldtægt og mange flere steder. Her arbejdes der allerede side om side med psykologerne.

Medlemmerne i FaDP er registreret i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og deres uddannelser har et højt fagligt niveau med forpligtigelse om kontinuerlig fagevaluering så længe de praktiserer. 

Kontaktoplysninger:
Sanne Rimpler, Kommunikationsudvalget, Foreningen af Danske Psykoterapeuter, E-mail: kommunikation@fadp.dk
Interview foretages af Mads Vang Christensen, psykoterapeut og udvalgsmedlem i politisk udvalg i FaDP

Skriv et svar