Corona retningslinjer for psykoterapeutiske sessioner

Update

Kære medlemmer

I henhold til de tidligere udsendte retningslinjer sendt ud for FaDP d. 30.12.2020, er der i dag efter pressemeddelelsen yderligere perspektiver at indtage som praktiserende psykoterapeut.

  • Vi må stadig gerne have 1-1 klient sessioner, da vi sidder i ”kritisk funktion”.
  • I stedet for den nuværende afstand på 1 ½ meter er afstanden ifølge retningslinjerne nu 2 meter.

Dertil kan det være en god idé, at klienten og dig i samstemning overvejer om fysisk fremmøde er en nødvendighed. Kan sessionen laves online, kan dette beskytte jer begge to for en potentiel smitte overførsel. Kan I evt. tage sessionen udendørs stadig med to meters afstand til en gå tur? På andre tidspunkter kan det være vigtigt at klienten og dig mødes fysisk ved temaer eller forløb hvor det er vigtigt at fastholde kontinuerligheden og det at mødes fysisk i sessionerne.

Samstemningen mellem klienten og dig, går jo begge veje. Det kan også være ærgerligt for dig som psykoterapeut, at du selv bliver syg i 6-8 uger (hypotetisk) og dermed miste yderligere mulighed for, at varetage dit arbejde.

Rigtig god arbejdslyst derude og pas på jer selv og hinanden.

De venligste hilsner
Foreningen af danske psykoterapeuter

– – –

I går, den 29/12-2020, blev der på pressemødet igen fremlagt retningslinjer og denne gang varende indtil og med 17. januar 2021.

Først og fremmest vil vi starte med at gøre det klart, at I som praktiserer psykoterapi, fortsat gerne må have sessioner med jeres klienter, hvis alle krav om afstand, udluftning og afspritning efterleves.

Det kan være ikke så let at finde rundt i de specifikke krav til udførelse af psykoterapi og sikre sig som praktiserende at disse overholdes.

Psykoterapeuter tager sig af Danmarks psykiske sundhed. De fleste af jer har sikkert været godt i gang i dette år og selv fundet ud af retningslinjerne, der vedkommer jeres praksis. Denne skrivelse er derfor blot en ekstra servicemeddelelse. Hermed en lille opremsning af retningslinjer.

  • Hvis I har et venteværelse, bør der bæres mundbind eller visir i venteværelset, da dette rum evt. vil kunne rumme borgere, der venter på andre behandlere eller terapeuter, som også benytter venteværelset. Dermed er der en større kontaktflade mellem flere mennesker. I kan tage mundbindet eller visiret af når i kommer ind i selve det lokale, hvor I afholder den psykoterapeutiske session.
  • Vi giver ikke hånd, krammer eller har anden fysisk kontakt.
  • Vi holder minimum 1½ meters afstand terapeut og klient imellem.
  • Psykoterapeuten og klienten må ikke fremmøde med symptomer på forkølelse eller influenza.
  • Vi spritter hænder af eller vasker hænder og har håndsprit tilgængelig i klinikken.
  • Håndtag og flader der kan tåle det, sprittes af mellem hver klient, og vi lufter ligeledes ud mellem sessionerne.

Nogle klienter vil måske kunne udskyde deres sessioner, mens det ikke er så let for andre. For nogle er sessionerne med sin psykoterapeut måske endnu mere nødvendigt i denne tid for at undgå symptomforværring, der er uhensigtsmæssig for både klienten og evt. dennes partner/familie/arbejde.

Samtaler kan også foregå over telefonen eller online. Vi skal blot være opmærksomme på, at hvis sessionen er online, skal dette foregå over en sikker krypteret linje, som er sikret i forhold til GDPR-lovgivningen. Spørg din udbyder herom.

Med disse tiltag er smitterisikoen minimal og det vil være sikkert at gå psykoterapeut.

Med ønsket om et godt nytår til jer alle

Skriv et svar