REGISTRERINGS ORDNINGEN UNDER FaDP

Til dig der står overfor at vælge uddannelsessted og til dig der kunne have interesse i at vide mere om Foreningen af Danske Psykoterapeuters (FaDP) registrerede uddannelse – læs med her:
REGISTRERINGSORDNINGEN UNDER FaDP
Registreringsordningen er en brancheadministreret kvalitetssikring, der retter sig mod personer, der udøver sundhedsmæssig virksomhed udenfor det offentligt finansierede sundhedsvæsen, og som ikke er autoriseret.
Varetagelsen af ordningen sker i samarbejde med landets overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed, Styrelsen for Patientsikkerhed, der er øverste tilsynsførende med ordningen.
Ordningen udtrykker sig gennem en række lovmæssige krav til både brancheorganisationen, de psykoterapeutiske uddannelsessteder samt den enkelte psykoterapeut i varetagelsen af vores profession. At registreringsordningen er brancheadministreret betyder, at den enkelte brancheorganisation skal sikre sig at de krav, der fremgår af loven, opfyldes. Det gør FaDP og vi tager den derudover et skridt videre. Vi har som forening og specifikt fagområde (psykoterapien) valgt at hæve de lovgivne krav væsentligt og kræve at vores registrerede psykoterapeuter har en grunduddannelse, der baserer sig på minimum 1.066 lektioner forløbende over 4 år, baseret på undervisning i teori, metode og strategi, samt en række væsentlige og for faget helt grundlæggende selverfaringsprocesser (praksiserfaring, egenterapi og supervision).
FaDP fører med baggrund i registreringsordningens krav løbende tilsyn med uddannelserne omkring undervisningslektioner, praktiske timer, undervisningsmateriale, eksamener, undervisernes kvalifikationer mv. Derudover stiller vi, med baggrund i samme, krav til fortløbende dygtiggørelse for uddannede registrerede psykoterapeuter omkring fortløbende ajourføring, egenterapi og supervision. På denne måde er registreringsordningen ikke bare et godt grundlag for vores profession – den har også været et afsæt for yderligere at højne og fremme kravene til vores uddannelser og uddannede.
FaDP tager således faget dybt alvorligt. Vi ønsker at gøre psykoterapien bevægelig og vi søger de platforme, der er til rådighed i arbejdet på at udbrede psykoterapien som tilbud i det danske samfund.

Skriv et svar