REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE DEN 15. MARTS 2022

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE DEN 15. MARTS 2022

Deltagere: Mads Vang Christensen, David BR Camacho, Benedikte Nysom, Pernille Elmer Kampp, Mikkel Rasmussen, Sanne Rimpler, Michael Molin, Birdy Grosen, Jan-MichaelGranner, Birgith Broberg, Eva Kronbo.

Referent: Eva Kronbo.

DAGSORDEN

1. Konstituering af bestyrelse.
2. Ekstraordinær generalforsamling
3. praktiske opgaver.

Pkt. 1: KONSTITUERING AF BESTYRELSE

Bestyrelsen konstitueres som følger:

Midlertidig næstformand David BR Camacho.

Kasserer Eva Kronbo.

Udvalgsposter:

Fordeles og aftales på bestyrelsesmøde den 21/3 2022 kl. 19:00.

Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder og er arbejdende i bestyrelsen. Suppleantposterne fordeles som følger:

1. suppleant Mikkel Rasmussen.
2. suppleant Benedikte Nysom.
3. Suppleant Deva Anaya.
4. suppleant Birdy Grosen.

Pkt. 2 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det var ikke muligt at gennemføre valg til formandsposten på generalforsamlingen. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 11/4 2022 kl 19:30. Denne forberedes på præ bestyrelsesmøde den 21/3 og indkaldelse udsendes umiddelbart efter dette møde.

Pkt. 3 PRAKTISKE OPGAVER

Birgith udarbejder dagsorden og opretter Facebook gruppe til bestyrelsens medlemmer.

Sanne ligger bestyrelsesmøderne i FaDPs kalender og sørger for at oprette begivenheder i Facebookgruppen.

Skriv et svar