PRESSE MEDDELELSE

PSYKOPRESS  er i oktober udkommet med sin 2. udgave i bladets levetid. Et fagblad vi ønsker at forære til  branchen.
Se bladet online her: https://fliphtml5.com/pfgto/wuzo

I dette nummer af Psykopress søger vi bl.a. at præsentere læseren for en hyldest til Freud, som alment benævnes psykoterapiens fader.  Der dykkes endda ned i forløberne før psykoanalysen og datidens psykoterapeuter, som dengang var filosofferne.

I bladets billedserie ser vi på en kunstners værker, med stærke  symboliker, hvorigennem kunstneren lader sig undersøge fænomener i sig selv samt i samspillet med de deltagende på billedet. Han går fænomenologisk til værks og undersøger fænomenet, mens det opstår, alt imens kunstværket skabes.

I bladet finder du også denne gang et portræt af et institut. Hypnose Instituttet er under læserens lup gennem et interview med Rie Brandenborg. Livets gang i Lidenlund med dagligdagen, visionerne og hvorfor skolen er med i FaDP.

Fra visioner og værdier til der, hvor værdierne og værdi-heden kommer i spil, har vi i bladets artikelserie krydret med lidt drama. Dramatrekanter, historiske bødler, krigsbødler, ofre og hverdagsbødler. ”Bødlen i os” er et bud på at reflektere over og bevidstgøre menneskelige mekanismer og psykoterapiens mulighed for at skabe bevidsthed. Psykoterapien kan virkelig være en katalysator for bevidsthed.

Udgiver: Foreningen af Danske Psykoterapeuter, Redaktør: Sanne E. Rimpler, Art direction: David BR Camacho, ansvarshavende: Sanne E. Rimpler og David BR Camacho, kommunikation foregår til kommunikation@fadp.dk, kontakt 31333744, kommunikation vedrørende branding kontakt Mads Vang Christensen

pol@fadp.dk,

Skriv et svar