Om psykoterapi

Værd at vide om at gå i psykoterapi, før du starter
At komme igang med Psykoterapi

Det kan for nogen være svært at komme i gang med et psykoterapeutisk forløb, og der kan være uvisheder, som gør, at det at komme igen trækker ud. Nedenfor er der en kort beskrivelse, som kommer ind på noget af det, der kan være rart at vide om at gå i psykoterapi, inden du starter.
Overordnet set handler det for dig om at finde den rette psykoterapeut til netop din terapeutiske rejse. Der er formentlig mange, som er rigtige for dig, men også nogle, som du ikke matcher med. Det er altid ok at forholde sig kritisk og sige fra, hvis ikke du mener, at psykoterapeuten eller metoden er et godt match for dig.

Psykoterapi er godt, når du mistrives, finder livet meningsløst, er i sorg eller krise eller står overfor svære valg i livet.

Hvad er psykoterapi?
Begrebet psykoterapi dækker over en lang tradition af behandlinger af psyken. Hvad det nærmere betyder, kan være svært at indfange kort, for mens nogle former for psykoterapi handler om at behandle forstyrrelser, fjerne symptomer, lindre lidelser og løse problemer, handler andre om at ændre adfærd eller karaktertræk eller øge autonomi, og igen kan psykoterapi også handle om dannelse af det hele menneske, fremme af personlig vækst og udvikling af potentiale. Altså spænder psykoterapi bredt, og spørgsmålet er derfor, hvad netop du har brug for.

Hvad kan man få hjælp til hos en psykoterapeut?
Det er psykoterapeuten, du søger hjælp hos, når du har emotionelle vanskeligheder, har ondt i sjælen, ikke føler dig tilfreds med dit liv, har brug for råd og vejledning til at takle arbejde, børn, tab, sorg, parforholdet osv. Eller måske har du bare brug for et livsråd eller trænger til at udvikle dig personligt eller åndeligt. Du behøver ikke at være syg for at få gavn af psykoterapi.

Hvad gør en psykoterapeut?
Psykoterapeutens opgave er at facilitere den psykoterapeutiske proces, således at du som klient får mest muligt ud af terapien. De to måske mest afgørende elementer for et godt terapeutisk udbytte er, at der skabes en god relation, hvor du som klient føler dig godt tilpas i godt kompetent selskab, og at der er enighed om, hvad målet med din terapi er, også kaldet en terapeutisk alliance.

Psykoterapeuten kan anvende forskellige terapeutiske interventioner til at understøtte din personlige udvikling eller helende proces. Det kan være i form af samtale, psykoedukation, hjemmeopgaver, kropsarbejde, råd og vejledning og meget mere. Her er det meget vigtigt, at de terapeutiske tiltag, der anvendes, også giver mening for dig som klient, som er den, det egentlig handler om.

Det er ikke meningen, at vi selv skal kunne klare alle problemer, men vi skal søge den nødvendige støtte til at kunne komme videre og ikke sidde fast i problemerne.

Hvad koster psykoterapi?
Der er forskel på priserne inden for psykoterapi. Nyuddannede psykoterapeuter tager ofte lidt mindre end mere erfarne og etablerede psykoterapeuter. Priserne ligger mellem 750 kr. og 1200 kr. pr. session for individuel psykoterapi, og ofte er det billigere ved gruppeterapi. En del psykoterapeuter tilbyder forskellige rabatordninger, så der opnås en rabat ved at komme flere gange.

Hvor ofte skal jeg terapi?
Der er ingen regler for, hvor ofte man skal i terapi, og det handler om dit behov som klient. Hvis behovet er bedring af dybere psykologiske strukturer, er der ofte tale om 1 gang ugentligt eller mere. Er behovet af mere rådgivende karakter, kan mindre hyppige møder gøre det. Men det er noget, der aftales individuelt mellem dig som klient og psykoterapeuten.

Hvad kan du forvente i psykoterapien?
Psykoterapi skal være en meningsfuld oplevelse; det er dit rum, og det er dig, det handler om, og det skulle gerne være den oplevelse, du har, når du modtager terapi. Det skal føles rigtigt. Du kan forvente, at psykoterapeuten møder dig i dine behov og respekterer og rummer alt, hvad du bringer ind i terapien. At psykoterapeuten er uddannet inden for en psykoterapeutisk skole og har kendskab til nyere metoder og forskningen inden for sit felt og din problematik. At psykoterapeuten jævnligt modtager supervision og har kendskab til egne evner, således at psykoterapeuten henviser dig til en kollega, hvis terapeuten vurderer denne mere egnet til netop den problematik, du kommer med. Psykoterapeuten har tavshedspligt. Og du kan forvente, at psykoterapeuten lever op til alle gældende regler inden for god klinisk praksis.

Hvilke forventninger er der til dig?
Først og fremmest er forventningerne til dig meget få, da der kan være mange grunde til, at nogle klienter ikke kan leve op til selv de mest basale forventninger, og det skal psykoterapeuten helst kunne arbejde med. Men først og fremmest er det vigtigt, at du bidrager til psykoterapien, så godt du kan. Og i den forbindelse er det også vigtigt at sige fra, hvis du ikke oplever, at det er det rette match i forhold til psykoterapiform eller psykoterapeut.

Hvad kan du gøre?
Det er en fordel for processen, hvis du kommer til alle aftaler og er så åben og ærlig som muligt. Det er også en fordel, hvis du er eller i løbet at terapien bliver klar over, hvad du ønsker at få ud af psykoterapien. Det er en økonomisk investering at gå i psykoterapi, enten for dig selv eller en anden instans, og det kan derfor være en fordel, hvis den økonomiske side er på plads, så man undgår at skulle stoppe midt i et psykoterapeutisk forløb. Yderligere kan det være en fordel at føre en dagbog over processen, så du på den måde husker, hvad du lærer i terapien og kan følge din egen personlige udvikling. Nogle psykoterapeuter vil også anbefale dette som et led i terapien. Og så understøttes den psykoterapeutiske proces af sund kost, søvn, motion og andre sunde tiltag.

Myter

“Det findes psykoterapeutiske metoder, som er bedre end andre”
Forskning har vist, at de forskellige metoder generelt set virker lige godt. Men der er ikke nogen tvivl om, at de virker forskelligt, og du skal derfor finde den metode, der tiltaler dig.

“At evidensbaserede metoder virker på alle”
Det lyder fancy, når psykoterapeutiske metoder kalder sig evidensbaserede. Det er rigtigt, at for at en metode kan blive evidensbaseret, har den vist signifikant bedre effekt end ingen behandling under kontrollerede omstændigheder. Men 1) ingen evidensbaseret terapeutisk metode virker på alle, 2) alle evidensbaserede metoder har engang været ikke evidensbaserede, og der virkede de lige så godt, og 3) der er mange eksempler på klienter, som ikke gavnede af den evidensbaserede behandling, men fik hjælp af andre ikke evidensbaserede veje. Men det kan være et godt udgangspunkt.

“Psykoterapeuter er bedre end psykologer eller omvendt”
Der er ingen evidens for, at den ene gruppe giver bedre behandling end den anden. Det er to grupper, som ligner hinanden meget. Psykologerne har en akademisk baggrund, hvilket psykoterapeuter også kan have. Psykoterapeuter kan have en mere alternativ tilgang, hvilket nogle psykologer også kan have. Psykologer med egen klinisk praksis er også psykoterapeuter.
Alt i alt skal psykoterapi være en god og givende oplevelse, hvor det handler om dig og din psykoterapeutiske proces.

Skriv et svar