Ensomhed kan tære hårdt på psyken

Mange ældre mennesker på plejehjem er deprimerede, 55.000 ældre over 65 år føler sig ensomme, uden at der bliver gjort noget ved det, skriver formand for Foreningen af Danske Psykoterapeuter

Nyere forskning peger på, at lang tids ensomhed øger forekomsten af demens og kan medføre hjertekarsygdomme og depression.

Foreningen af Danske Psykoterapeuter ønsker at bidrage til de ældres behov for terapi mod angst, depression og selvmordstanker.

Mange ældre mennesker på plejehjem er deprimerede, uden at der bliver gjort noget ved det. En undersøgelse fra Aarhus viser, at hver tiende plejehjemsbeboer lider af depression, og at over halvdelen af de deprimerede ældre går rundt, uden at læger eller plejepersonale nogensinde opdager, at de er deprimerede.

De der når til lægens konsultation, får den rigtige diagnose og behandling. I runde tal giver det 135.000 depressionsramte ældre, hvoraf kun cirka 22.000 får den fornødne behandling.

Når vi tager i betragtning at 80 procent af dem – eller cirka 108.000 mennesker – ville få det mærkbart bedre med den rette behandling, er tallene alarmerende. Ikke mindst fordi den samme befolkningsgruppe er stærkt overrepræsenteret i selvmordsstatistikkerne. Ud af de cirka 1000 tragiske selvmord, der finder sted i Danmark hvert år, bliver hvert fjerde begået af et ældre menneske over 65 år. Det vil sige, at 25 procent af selvmordene finder sted i en gruppe, der kun udgør 15 procent af befolkningen.

Med til det billede hører også det bekymrende faktum, at selv om antallet af årlige selvmord i Danmark generelt er faldende, så gælder tendensen ikke for den ældste befolkningsgruppe, hvor niveauet synes at være stabilt. Samtidig er andelen af selvmordsforsøg nærmest ikke-eksisterende.

Når ældre danskere beslutter sig for at gøre en ende på livet, benytter de definitive metoder. De er så besluttede i deres forehavende, at de vælger metoder, der ikke giver mulighed for at fortryde eller blive reddet.

Den psykoterapeutiske branche ønsker, at vores kvalifikationer kan bringe nytte i opgaven med psykoterapeutisk støtte til samfundets ældre, der lider af angst, depression og selvmordstanker.

Som i alle kriser og traumer, er der evidens for, at tidlig indsats og hjælp er med til, at mange mennesker kommer tilbage til et funktionelt liv og et liv i trivsel.

Derfor ønsker psykoterapeuterne at stå stærkt og klar til at støtte og bidrage til de ældres trivsel og være et stærkt supplement til vores samfunds plejepersonale, der allerede løber stærkt nok.

Mange af Foreningen af Danske Psykoterapeuters medlemmer arbejder allerede i samfundet, for eksempel hos Tuba, incestcentre, Blå kors, institutioner med udsatte unge, Center for voldtægt og mange flere steder. Her arbejdes der allerede side om side med psykologerne.

Medlemmerne i Foreningen af Danske Psykoterapeuterer registreret i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og deres uddannelser har et højt fagligt niveau med forpligtigelse om kontinuerlig fagevaluering så længe de praktiserer.

Derfor rækker vi en hånd ud til Social- og Ældreministeriet og er parat til dialog om, hvordan vi får psykoterapeuter ind på ældreområdet.

Ingrid Ann Watson er formand for Foreningen af Danske Psykoterapeuter.

Skriv et svar