Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FaDP :

Tirsdag den 12. marts kl. 14-17
efterfulgt af buffet og networking fra kl. 18-20

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt til en dag i vores fælles branches tegn.
Generalforsamlingen afholdes Stenstruplund Kursuscenter – Jernbanevej 2 – 5771 Stenstrup, Fyn

Endelig dagsorden og tidsplan forefindes på www.FaDP.dk  d. 6. marts 2018.

Tilmelding er nødvendigt og sendes senest d. 1 marts 2018 til info@fadp.dk. Husk at påføre medlemsnummer.

Det er gratis at deltage, men ved afbud efter 5. marts opkræves et gebyr på forudbetalt mad på 250 kr.

Dagsorden:
14.00:
Velkomst. Kaffe og kage
14.30: Oplæg ved Birgit Broberg
15.30: Pause

15.45: Generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
 5. Behandling af indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 6. Valg af formand.
 7. Valg til bestyrelsen. Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg til optagelsesudvalget.
 9. Valg til etisk råd.
 10. Valg af bogholder + 1 suppleant.
 11. Eventuelt.

17.45: Afslutning.

18-20.00: Buffet og networking

Kirsa J. Dechlis

Bestyrelsesformand – FaDP