Skal alle autoriseres?

Lørdag på Folkemødet havde Styrelsen for Patientsikkerhed inviteret FaDPs Politiske udvalgsformand David BR Camacho og Dansk Psykoterapeutforenings formand, Pia Clementsen til at debattere om Psykoterapeuter skal autoriseres

Under debatten sagde David BR Camacho blandt andet følgende:

* Det er vigtigt for patientsikkerheden, at vi som psykoterapeuter ikke skal kontrollere og føre tilsyn med os selv. Derfor er det en god ide at FaDP har REG ordningen som det eneste uvildige kontrolsystem.

* REG. Psykoterapi er en anerkendt titel som FaDP ser det – og som så mange andre ikke autoriserede sundheds og social grupper så handler det mere om for FaDP at blive taget med ind i indsatserne i finanslovsforhandlingerne fremadrettet.

* En REG. godkendelse er det højeste kvalitetsstempel i Danmark, lad os værne om det og så på sigt få set på en autorisation ordning når der er et fælles samarbejde omkring det stempel.

* At vi får Niveauvurderet vores uddannelser gennem Danmarks Akkrediterings institution er en god start sammen med REG.ordningen.

*  Vi er et selvstændigt fag så det behøver vi ikke lige nu en autorisation for, at blive bekræftiget i.

Kommentarer lukket