Nyt fra maskinrummet i FaDP

Update fra maskinhuset i FaDP.

Kære medlemmer her får I et lille indblik i hvilke projekt retninger vi er i FaDP lige nu.

Vi forbereder vores generalforsamling og går og glæder os til at se så mange af jer som muligt. Har du mon fået opfordret og talt med dine kollegaer eller studie kammerater om at følges over eller hen til generalforsamlingen. Vi er vært ved både mad, foredrag og selve generalforsamlingen med kaffe/the undervejs. 

Husk at tilmelde dig på mail: kommunikation@fadp.dk for at tilmeldingen kan registreres og medregnes i antal tilmeldte deltagere.

Som skrevet i nogle af de tidligere nyhedsmails har vi præsenterede jer for følgende projekter. Her følger en lille status på hvordan det går: 

Forskningsprojektet om psykoterapi.

Healper er i gang med, at udvikle en app – den menes færdig start marts, så snart den kører, kan der indsamles effekt-data fra de reg.psykoterapeuter der har tilmeldt sig Healper.

Vi har oprettet et fonds-udvalg, der ligeledes er i gang med, at søge fonde som skal dække statistisk-information, løn til artikel skrivning til journal opdateringer og rapporten samt præsentationer på konferencer.

Vi satser på at forskningsresultatet skal offentliggøres i European association for Pscyhotherapy og American association for psychotherapys journaler.

Status på projekt psykoterapi som tilskud hos sygesikring Danmark

Der er oprettet fem regions facebookgrupper, hvor vi hele tiden hverver nye medlemmer, som skal stemme til næste år generalforsamling hos sygesikring Danmark2024, om at få psykoterapi på sygesikrings Danmarks støtte muligheder.

Skriv til pol@fadp.dk hvis du ønsker at være med i en af grupperne og kan deltage på Sygesikring Danmarks General forsamling 2024.

Folkemødet Bornholm

Vi deltager i år 2023 på folkemødet mere om FaDPs stand og hvilke debatter vi deltager i, kommer i foråret 2023.

Politiske samtaler 

Vi arbejder på hele tiden, at lave kaffesamtaler med politikere både dem på borgen og i landets kommuner – ideen er, at hele tiden søge dialog – således at FaDP er i deres mindset.

Styrelsen for patientsikkerhed

Vi har anmodet om et møde med Direktør Anette Lykke Petri, vicedirektør Dorthe Eberhardt Søndergaard og vicedirektør, Birgitte Drewes.

Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP) blev godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed i 2015 til at registrere psykoterapeuter og uddannelsessteder, der opfylder helt bestemte uddannelsesmæssige krav indenfor reg. lovgivningen. Vi har lagt et stort stykke arbejde i denne godkendelse og forsætter.

Derfor ønsker vi et møde med ovennævnte for at høre om, hvordan vi kan forbedre ordningen fremadrettet og også en dialog om ordningen kan udvides.

Niveauvurderingsudvalget: er godt i gang med at arbejde med det institut, der har stillet sig til rådighed for en niveauvurdering for en Reg. psykoterapeutisk uddannelse. Studieordning, læringsplaner, vidensmål, kompetencemål og færdighedsmål, didaktik, skriftligt pensum både overordnet samt helt specifikt for hvert enkelt modul og evalueringsmetoder blandt meget skal gennemgås og nøje beskrives, før OCN kan komme til for at niveauvurdere os. Det er her processen er de næste måneder, da det indebærer en god portion arbejdstimer for hver af de arbejdende udvalgsmedlemmer.

De venligste hilsner

FaDP

Kommentarer lukket