Indkaldelse til generalforsamling

Så er der igen generalforsamling i Foreningen af Danske Psykoterapeuter.

Tid: Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 14.00-20.00
Sted: Fyn

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt til en aften i vores fælles branches tegn.

Endelig dagsorden og tidsplan forefindes på www.FaDP.dk fra d.

Tilmelding er obligatorisk og sendes senest d.  til info@fadp.dk. Husk at påføre medlemsnummer.

Dagsorden:
17.00: Velkomst
17.15: Oplæg
18.00: Pause (Her serverer vi lidt lækker mad og drikke)

18.30: Generalforsamling
1.  Valg af dirigent og referent.
2.  Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3.  Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4.  Behandling af forslag fra bestyrelsen.
5.  Behandling af indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
6.  Valg af formand.
7.  Valg til bestyrelsen.
Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer.
8.   Valg til optagelsesudvalget.
9.   Valg til etisk råd.
10. Valg af bogholder + 1 suppleant.
11. Eventuelt.
20.45: Afslutning.

Kirsa J. Dechlis

Bestyrelsesformand – FaDP

Skriv et svar