Borgerforslag om tilskud til psykoterapi

Borgerforslag-om-tilskud-til-psykoterapi

Kære medlemmer,
Jeg har med interesse fulgt udviklingen i kølvandet på et udsendt og nu nedtaget borgerforslag om tilskud til psykoterapi. Det første, jeg så, var en stor taknemmelighed for initiativet, derefter så jeg mange tage afstand fra initiativet. Det kan virke som om, der er en “enten eller”-tendens i vores branche. Enten er vi i den ene grøft og synes, initiativet er FANTASTISK, eller også stiller vi os sammen på den anden side af grøften og dømmer det ude.

I FaDP reagerede vi også hurtigt, da vi så forslaget, og vi valgte direkte at tage kontakt til initiativtager og tilbyde vores støtte og vores samarbejde. I foreningen ser vi positivt på alle ildsjæle og passionerede kolleger. Ideer sat i søen er det, der kan igangsætte en bevægelse, og støtte og samarbejde er det, der giver vind i sejlene, så båden bevæger sig. Jeg vil rigtig gerne anspore til, at vi forsøger at stille os på midten og stille os bag hinanden. I samarbejde med initiativtager fik vi skabt en åbning, hvor vi kunne støtte initiativtager med vores kompetence og viden. Samtidig kunne vi invitere alle interesserede ind til bordet for at bidrage med deres kompetencer og viden med det mål at løfte os alle videre.

Der foregår rigtigt meget seriøst og grundigt forarbejde i vores psykoterapeutiske foreninger. Vi har alle frivillige mennesker i ryggen, der alle arbejder for at finde ud af, hvilke tiltag der ville kunne gavne vores kollegaer og ikke mindst brugere af psykoterapi.

At lovgivningen omkring vores branche er kompliceret og uigennemsigtig er vi vist alle enige om. Vi kan dog ikke tillade os at se igennem fingre med den lovgivning, der pt er. Den må vi følge, samtidig med at vi forsøger at påvirke den.

Set med lovgivningens øjne er vi placeret i den alternative kasse sammen med hele branchen. Alle vores kollegaer, som tæller omkring 15.000 nuværende uddannede psykoterapeuter, tilhører den definition, uanset om vi kan lide det eller ej. Jeg oplever det som hensigtsmæssigt, at vi stiller os sammen i den kasse og støtter hinanden, også når vi er uenige. Uenighed er en af de bedste igangsættere til bevægelse. Og jo flere, der støtter hinanden, jo større er sandsynligheden for et stærkt fundament, der kan arbejdes videre med.

Det nytter ikke noget, at vi i de forskellige foreninger tror, vi har sandheden. Vi sidder med max. 10-15% af branchens medlemmer, og ved forhandlings- og udviklingsbordene ville det klæde os at have øje for hele branchen, ikke kun de få. Det, der nytter noget, er at støtte og vejlede hinanden, stille os samlet ved siden af hinanden, ikke overfor hinanden.

Borgerforslaget er som sagt trukket tilbage, men det er ikke dødt. Der går nu en proces i gang hen imod at få skrevet et nyt fælles og samlende forslag, og det arbejde deltager FaDP selvfølgelig gerne i. Så se indlægget her som en invitation til at støtte og samarbejde med de, der ønsker at samle og udvikle hele vores fælles branche.

Kirsa Dechlis
Formand FaDP
www.fadp.dk

Skriv et svar